Clock-Time

Diễn nguyện: Bế mạc Năm Thánh mừng kính các thánh Tử đạo Việt Nam 2018

Diễn nguyện: Bế mạc Năm Thánh mừng kính các thánh Tử đạo Việt Nam 2018 với chủ đề: "Chứng nhân đức tin" vào lúc 19 giờ 30, ngày 23.11.2018 tại nhà thờ giáo xứ Búng...