Clock-Time

Diễn nguyện Cuộc thương khó của Chúa Giêsu tại G.x Tân Thông

Giáo phận Phú Cường - Trực tiếp: Diễn nguyện Cuộc thương khó của Chúa Giêsu tại G.x Tân Thông...
Diễn nguyện Cuộc thương khó của Chúa Giêsu tại G.x Tân Thông

19giờ30 ngày 23/3/2016