Clock-Time

Diễn nguyện Mùa chay với chủ đề: "Bài ca sám hối" tại Giáo xứ Phước Vĩnh

Giáo xứ Phước Vĩnh đã tổ chức chương trình tĩnh tâm với chủ đề: “Bài ca sám hối” vào lúc 19h30 ngày 01/4/2017...
DIỄN NGUYỆN MÙA CHAY 

VỚI CHỦ ĐỀ: “ BÀI CA SÁM HỐI”

TẠI GIÁO XỨ PHƯỚC VĨNH


 
“Mùa Chay là thời gian Giáo Hội kêu gọi mọi thành phần con cái hãy biết nhìn nhận sự yếu đuối, bất toàn của mình, chạy đến với Chúa để xin được chữa lành mọi bệnh hoạn tật nguyền nơi chính tâm hồn mỗi người”.

Với tâm tình trên, Giáo xứ Phước Vĩnh đã tổ chức chương trình tĩnh tâm với chủ đề: “Bài ca sám hối” vào lúc 19h30 ngày 01/4/2017.

 

Trước khi chương trình diễn ra, trời đã đổ mưa nên chương trình được khai mạc muộn hơn dự kiến 30 phút. Chương trình có sự hiện diện của cha sở Giuse Phạm Quang Tòng, cha phó Giuse Đồng Minh Hiệp Độ, cha phó Giuse Nguyễn Văn Phán, quý tu sỹ, quý khách và đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ.

Chương trình diễn nguyện được chia làm 3 phần:

Phần 1: Thân phận bụi tro - Con người tội lỗi,

Phần 2: Sám hối và quay về,

Phần 3: Vì con Chúa chết trên đồi chiều.

 

Truyền thông Giáo xứ Phước Vĩnh.