Clock-Time

Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước kêu gọi tín hữu Gp Phú Cường hiệp thông cùng cầu nguyện với toàn thể giáo hội Việt Nam

Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước kêu gọi tín hữu Gp Phú Cường hiệp thông với toàn thể giáo hội Việt Nam cùng cầu nguyện xin ơn chữa lành trong mùa đại dịch...

TIN GIÁO PHẬN

ĐỨC CHA GIUSE NGUYỄN TẤN TƯỚC KÊU GỌI TÍN HỮU
GP PHÚ CƯỜNG HIỆP THÔNG VỚI TOÀN THỂ GIÁO HỘI VIỆT NAM
CÙNG CẦU NGUYỆN XIN ƠN CHỮA LÀNH TRONG MÙA ĐẠI DỊCH


Video được trích trong thánh lễ: Kính trọng thể lễ Đức Mẹ mân côi