Clock-Time

Đức Tân Giám Mục Phó Gp. Bà Rịa Vũng Tàu Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn Dâng Lễ Tạ Ơn Tại Giáo Xứ Lái Thiêu Gp. Phú Cường

Nhận lời mời của cha xứ Antôn Hà Văn Minh, 9 giờ sáng ngày 25/01/2016, Đức Tân Giám mục Emmamuel Nguyễn Hồng Sơn....
Nhận lời mời của cha xứ Antôn Hà Văn Minh, 9 giờ sáng ngày 25/01/2016, Đức Tân Giám mục Emmamuel Nguyễn Hồng Sơn – Giám mục phó Giáo phận Bà Rịa Vũng Tàu đã về dâng Thánh lễ Tạ ơn tại Giáo xứ Lái Thiêu, Giáo phận Phú Cường.

Cùng hiệp dâng thánh lễ có: Cha Antôn Hà Văn Minh - Chánh xứ Lái Thiêu, cha Giuse Nguyễn Cao Luật – Nguyên Giám tỉnh Dòng Đaminh, quý cha khách, quý cha trong giáo phận, tổng cộng có 25 cha. Tham dự Thánh lễ có quý tu sĩ, quý khách và bà con giáo dân trong xứ. Đặc biệt có khoảng 70 anh chị em trong phong trào Cursillo tham dự Thánh lễ kính Thánh Phaolô tông đồ trở lại, quan thầy phong trào.

Thánh lễ hôm nay kính Thánh Phaolô Tông đồ trở lại:  Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Emmanuel đã trình bày khái quát sự trở về của Saolô. Qua đó Saolô đã được Đức Giêsu tuyển chọn. Việc tuyển chọn đó đã củng cố đức tin cho nhiều người thời bấy giờ.

Ngày hôm nay, Chúa cũng đang mời gọi chúng ta hãy sống thật với đức tin và bổn phận của mình, chúng ta phải trở nên gương sáng cho những người chung quanh. Xin Thánh Phaolô trợ giúp chúng ta.

Bài giảng của cha Giuse Nguyễn Cao Luật: Sau khi chia sẻ hành trình loan truyền Tin Mừng của Thánh Phaolô, cha Giuse đã chia sẻ về khẩu hiệu của Đức Tân Giám mục Emmanuel: “Vâng nghe Thánh Thần”.

“Vâng nghe Thánh Thần” là tâm niệm sống đời Giám mục, là lối mở con tim đón nhận ấn tín tư tế viên mãn chính Thánh Thần Chúa trao ban qua việc đặt tay và lời nguyện tấn phong; “Vâng nghe Thánh Thần” là khiêm nhu cúi mình để dầu thánh được xức trên đầu”;  “Vâng nghe Thánh Thần” là mối dây liên kết bền vững “vị Giám mục tân cử với Đức Thánh Cha”. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Cha tràn đầy Ơn Thánh Thần, sức khỏe và bình an để Đức Cha làm tròn sứ vụ mà Thiên Chúa đã giao cho.

Được biết: Đức Cha Emmanuel và cha Antôn - Chánh xứ Lái Thiêu, là bạn thân tình, cùng làm trong Ủy ban Giáo lý Đức tin nhiều năm. Trước đây khi là linh mục, Đức Cha đã về thăm giáo xứ đôi lần.

Sau lời cảm ơn của vị đại diện giáo xứ, Đức Cha Emmanuel đã bộc bạch: “Những lời cảm ơn là hãy cầu nguyện cho tôi;  vâng nghe Thánh Thần một cách trọn vẹn”.
 
Tôma Đỗ Lộc Sơn – Ban Truyền thông giáo phận.