Clock-Time

Đường Dây Hỗ Trợ Những Khó Khăn Do Bệnh Dịch Covid-19

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, mọi người phải rốt ráo thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ về việc giãn cách xã hội, nên việc đi lại và mọi sinh hoạt gặp không ít khó khăn về tinh thần lẫn vật chất. Chia sẻ những khó khăn đó, Ban Truyền thông Giáo phận Phú Cường tạm lập nên ĐƯỜNG DÂY HỖ TRỢ như là cầu nối nhằm nâng đỡ những khó khăn về tinh thần và hỗ trợ những nhu cầu cấp thiết về vật chất, trong điều kiện có thể...

BAN TRUYỀN THÔNG GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

ĐƯỜNG DÂY HỖ TRỢ NHỮNG KHÓ KHĂN DO BỆNH DỊCH COVID-19

Trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến vô cùng phức tạp, mọi người phải rốt ráo thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ về việc giãn cách xã hội, nên việc đi lại và mọi sinh hoạt gặp không ít khó khăn về tinh thần lẫn vật chất. Chia sẻ những khó khăn đó, Ban Truyền thông Giáo phận Phú Cường tạm lập nên ĐƯỜNG DÂY HỖ TRỢ như là cầu nối nhằm nâng đỡ những khó khăn về tinh thần và hỗ trợ những nhu cầu cấp thiết về vật chất, trong điều kiện có thể.

Mọi thông tin, vui lòng liên hệ:

- Số điện thoại bàn: 0274 730 7788 (Nhiều máy nhánh với nhiều người để nhận cuộc gọi);

- Số điên thoại di động: 0839 639 577 (với các ứng dụng) 
          ---> Zalo: ĐƯỜNG DÂY TRỢ GIÚP

          ---> Viber: ĐƯỜNG DÂY HỖ TRỢ
          ---> WhatsApp: ĐƯỜNG DÂY HỖ TRỢ

- Facebook: Truyền Thông Giáo Phận Phú Cường.

ĐƯỜNG DÂY HỖ TRỢ sẽ hoạt động trong khung giờ: 07h00 – 22h00 mỗi ngày.

Ban Truyền thông Phú Cường