Clock-Time

Giáo hạt Tây Ninh bầu cử Hội đồng Mục vụ nhiệm kỳ 2017-2020

Vào lúc 9 giờ sáng Chúa Nhật ngày 12/02/2017, tại hội trường Giáo xứ Tây Ninh đã diễn ra buổi sinh hoạt Hội đồng Mục vụ toàn Giáo hạt Tây Ninh...
TIN GIÁO PHẬN

GIÁO HẠT TÂY NINH BẦU CỬ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ

NHIỆM KỲ 2017 - 2020


Vào lúc 9 giờ sáng Chúa Nhật ngày 12/02/2017, tại hội trường Giáo xứ Tây Ninh đã diễn ra buổi sinh hoạt Hội đồng Mục vụ toàn Giáo hạt Tây Ninh. Về tham dự buổi sinh hoạt này có đại diện của 22 ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ Giáo xứ trong toàn Giáo hạt Tây Ninh. Chủ toạ và hướng dẫn buổi sinh hoạt là cha Gioan Võ Hoàn Sinh - Hạt trưởng hạt Tây Ninh.

Khởi đầy buổi sinh hoạt, cha Gioan giúp mọi người cầu nguyện xin ơn thánh hoá; kế đến là phần tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu của đại diện Giáo xứ Tây Ninh; sau đó, cử toạ thảo luận về mục đích, ý nghĩa và phương pháp tiến hành. Kết quả, đại diện Hội đồng Mục vụ các giáo xứ đã thống nhất cao bầu cử ra ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ cấp Giáo hạt Tây Ninh, gồm:

- Trưởng ban: Giuse Nguyễn Bá Hùng (GX. Phong Cốc);

- 2 Phó ban:

+ Phêrô Nguyễn Văn Long (GX. Phước Điền);

+ Simon Nguyễn Ngọc Thơ (GX. Suối Dây).

 

Được biết đây là Hội đồng Mục vụ đầu tiên của Giáo hạt Tây Ninh được công cử theo chỉ đạo của Toà Giám mục Phú Cường.

Tin rằng đây sẽ là bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới trong hoạt động mục vụ của toàn giáo hạt nói chung, cũng như ở từng giáo xứ nói riêng.

Xin Thiên Chúa là Đấng toàn năng giàu lòng thương xót luôn chúc lành và nâng đỡ mọi công việc phục vụ của từng thành viên trong ban Hội đồng Mục vụ Giáo hạt Tây Ninh.

Phêrô Phan Vĩnh - Truyền thông Phú Cường