Clock-Time

Giáo Phận Phú Cường - Thánh Lễ An Táng Cha Đa Minh Nguyễn Đức Trung

Vào lúc 9 giờ sáng ngày 24.02.2018, tại nhà thờ Thánh Tâm giáo xứ Bến Sắn, giáo phận Phú Cường, đã diễn ra thánh lễ an táng cha Đa Minh Nguyễn Đức Trung. Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - đã chủ tế thánh lễ an táng...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

THÁNH LỄ AN TÁNG CHA ĐA MINH NGUYỄN ĐỨC TRUNG


Vào lúc 9 giờ sáng ngày 24.02.2018, tại nhà thờ Thánh Tâm giáo xứ Bến Sắn, giáo phận Phú Cường, đã diễn ra thánh lễ an táng cha Đa Minh Nguyễn Đức Trung. Đức cha Giuse Nguyễn Tấn Tước - Giám mục giáo phận Phú Cường - đã chủ tế thánh lễ an táng; đồng tế với ngài có hơn 200 linh mục trong và ngoài giáo phận Phú Cường. 

Tham dự thánh lễ có rất đông quý tu sĩ nam nữ, các chủng sinh và hàng ngàn bà con giáo dân từ nhiều giáo xứ. Ngoài ra còn có sự hiện diện của các chính quyền địa phương tỉnh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh đã đến tham dự lễ an táng để cầu nguyện cho cha Đa Minh.

 


Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse cũng không khỏi xúc động trước sự ra đi vội vàng của cha Đa Minh; Đức cha cũng xúc động trước một linh mục đạo đức, đầy trách nhiệm với công việc được trao phó. Nhưng chính sự ra đi của ngài là một sự đổi mới để ngài trở nên người mục tử như lòng Chúa ước mong, trở thành hiến lễ đẹp lòng Thiên Chúa. Cho nên ngày hôm nay tất cả mọi người có quyền tin tưởng rằng khi ngài kết thúc cuộc đời trần thế thì ngài cũng đủ lòng yêu mến để Thiên Chúa đón đưa, ân thưởng ngài vào trong hạnh phúc đời đời, bởi vì cuộc đời ngài đã thật sự thuộc về Thiên Chúa. 

Đức Cha Giuse cũng mời gọi cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho cha Đa Minh để linh hồn của cha được sống hạnh phúc đời đời trong tình yêu của Chúa.

Cuối thánh lễ, cha Antôn Hà Văn Minh - quản hạt Phú Cường, trưởng ban tang lễ - đã dâng lời cám ơn Đức cha Giuse, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn.

Tiếp sau đó, Cha Simon Nguyễn Văn Thu - Tổng đại diện giáo phận Phú Cường - đã chủ sự nghi thức phó dâng và từ biệt cha Đa Minh.

 


Sau nghi thức phó dâng và từ biệt, Đức cha Giuse, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý chủng sinh và đông đảo các em thiếu nhi cùng bà con giáo dân đã tiễn đưa linh cữu cha Đa Minh đến đất thánh các linh mục giáo phận Phú cường. Tại đây, cha Phaolô Phạm Quốc Túy – Đặc trách giáo sĩ của giáo phận - đã chủ sự nghi thức chôn cất cha Đa Minh.

Kính xin cộng đoàn hiệp thông cầu nguyện cho linh hồn cha Đa Minh Nguyễn Đức Trung sớm hưởng tôn nhan Chúa.

Maria Nguyễn Hiếu - Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018
 • GxBenSanThanhLeAnTangChaSoDaMinh2018