Clock-Time

Giáo Phận Phú Cường – Thánh Lễ Truyền Chức Phó Tế

Thánh lễ truyền chức Phó tế cho 7 thầy chủng sinh được tổ chức vào sáng thứ Tư, ngày 12 tháng 5 năm 2021, tại nguyện đường của Trung tâm Mục vụ Giáo phận Phú Cường, do Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự. Cùng đồng tế có cha Simon Nguyễn Văn Thu – Tổng đại diện giáo phận Phú Cường, chánh xứ Giáo xứ Búng; cha Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng – Đặc trách Ơn gọi linh mục giáo phận Phú Cường; cha Antôn Hà Văn Minh – Hạt trưởng Giáo hạt Phú Cường, chánh xứ Giáo xứ Chánh toà; cùng quý cha trong Toà Giám mục.
GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG – THÁNH LỄ TRUYỀN CHỨC PHÓ TẾ
Toma Nguyễn Sáng – Chủng sinh dự bị

Thánh lễ truyền chức Phó tế cho 7 thầy chủng sinh được tổ chức vào sáng thứ Tư, ngày 12 tháng 5 năm 2021, tại nguyện đường của Trung tâm Mục vụ Giáo phận Phú Cường, do Đức Giám mục Giuse Nguyễn Tấn Tước chủ sự. Cùng đồng tế có cha Simon Nguyễn Văn Thu – Tổng đại diện giáo phận Phú Cường, chánh xứ Giáo xứ Búng; cha Gioan Baotixita Phạm Quý Trọng – Đặc trách Ơn gọi linh mục giáo phận Phú Cường; cha Antôn Hà Văn Minh – Hạt trưởng Giáo hạt Phú Cường, chánh xứ Giáo xứ Chánh toà; cùng quý cha trong Toà Giám mục.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp, vì thế, thánh lễ được diễn ra trong hoàn cảnh cũng rất đặc biệt: địa điểm cử hành được dời về Trung tâm Mục vụ thay vì nhà thờ Chánh tòa của giáo phận; hiện diện trong thánh lễ cùng quý tân chức, không có sự tham gia của quý thân nhân, ân nhân, mà chỉ có quý cha và cộng đoàn Tòa Giám mục Phú Cường. Điều này làm cho thành phần tham dự thánh lễ có phần hạn chế, thế nhưng, trong tâm tình đầu lễ, Đức cha Giuse đã gợi lên đây cũng chính là cơ hội để mọi người nhìn nhận thánh ý Thiên Chúa trong thời đại này, và suy xét xem đâu là những giá trị cốt lõi thật sự để nắm bắt lấy.

Phụng vụ Lời Chúa hôm nay được nhấn mạnh vào việc tuyển chọn và sai đi, cũng như đề cập đến vai trò của người lãnh đạo đức tin. Bài đọc trích sách Dân số cho thấy chính Thiên Chúa tuyển chọn những người lo việc phụng tự và phục vụ dân thánh, đó là hình ảnh báo trước tình thương của Thiên Chúa dành cho những ai mà Ngài tuyển chọn để phục vụ dân thánh Ngài. Bài trích sách Công vụ Tông đồ cho thấy dưới sự hướng dẫn của Nhóm Mười Hai, Hội thánh đã chọn bảy phó tế đầu tiên, là những người có tiếng tốt, khôn ngoan, và được các tông đồ cắt đặt chăm sóc các nhu cầu của Hội thánh. Sứ điệp Tin mừng hướng dẫn các tiến chức - là các nhà lãnh đạo đức tin trong tương lai - hãy noi gương tinh thần của Chúa Giêsu: “đến để phục vụ và phó mạng sống mình làm giá chuộc cho nhiều người”.

Nghi thức truyền chức thánh được cử hành ngay sau phần phụng vụ Lời Chúa. Trong bài huấn từ dành cho quý tân chức, Đức cha Giuse nhắn nhủ đến các tân chức trong hoàn cảnh đặc biệt như thế này là cơ hội để từng người suy nghĩ kỹ hơn, chọn lựa đúng đắn hơn thánh ý Chúa nơi mỗi người. Ngang qua điều kiện giới hạn này, các thầy có thể thấu hiểu và trở nên “những người nghèo” để có thể gần gũi hơn đối với những người nghèo, những người bị bỏ rơi mà các thầy được mời gọi phục vụ. Hơn nữa, đây cũng là cơ hội để các thầy luyện tập đưa ra các quyết định liên quan đến thánh ý Chúa, cũng như rút tỉa được những điều cốt lõi thật sự chứ không phải những điều tùy phụ trong đời sống của mình.

Trước khi nhận phép lành cuối lễ từ vị cha chung, quý thầy phó tế đã bày tỏ những tâm tình tri ân sâu sắc đến Đức cha Giuse, quý cha, quý tu sĩ, quý thân nhân và ân nhân đã luôn yêu thương, nâng đỡ và dìu dắt quý thầy trên bước đường ơn gọi đã qua; đồng thời, xin tất cả mọi người cùng tiếp tục cầu nguyện để quý thầy vững bước và nên giống Chúa Giêsu hơn nữa trên hành trình sứ vụ sắp tới. Thánh lễ kết thúc trong bình an và ân sủng của Thiên Chúa. 
Album hình
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021
 • Thanh-Le-phong-chuc-pho-te-2021