Clock-Time

Giáo xứ Bắc Đoàn mừng Bổn mạng Thánh Giuse

Thánh Giuse là một vị thánh được nhiều người, nhiều hội đoàn, nhiều giáo xứ đón nhận làm thánh quan thầy cho mình. Trong số đó, Giáo xứ Bắc Đoàn cũng thật vinh dự khi nhận quan thầy Giuse...
GIÁO XỨ BẮC ĐOÀN

MỪNG BỔN MẠNG THÁNH GIUSE


Thánh Giuse là một vị thánh được nhiều người, nhiều hội đoàn, nhiều giáo xứ đón nhận làm thánh quan thầy cho mình. Trong số đó, Giáo xứ Bắc Đoàn cũng thật vinh dự khi nhận quan thầy Giuse.

Chiều ngày 20/3/2017, khoảng 600 bà con giáo dân trong Giáo xứ Bắc Đoàn đã quy tụ quanh tượng đài thánh Giuse để cùng với cha Tổng Đại diện Simon Nguyễn Văn Thu, cũng là cha quản nhiệm giáo xứ, với quý cha đồng tế dâng hương kính thánh Giuse nhân ngày lễ mừng kính ngài.

 

Rước tượng thánh Giuse trên một đoạn đường dài để tỏ lòng yêu mến ngài, xin thánh nhân cầu bầu cùng Thiên Chúa ban cho mỗi người luôn biết noi gương bắt chước ngài hầu mong sau này được hưởng vinh phúc với ngài trên thiên đàng.

Trong thánh lễ mừng bổn mạng giáo xứ, còn có nghi thức trao ủy nhiệm thư cho các thành viên trong ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ mới. Sau bài giảng lễ mừng kính thánh Giuse  của cha Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Dương, cha Tổng Đại diện Simon đã chủ sự nghi thức tuyên hứa của các thành viên trong ban HĐMVGX, tổng cộng có 20 thành viên.

 

Thánh lễ diễn ra trong trang nghiêm vì mọi người cảm nhận được rằng Thiên Chúa thật gần gũi qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria và thánh cả Giuse.

Chúc mừng Giáo xứ Bắc Đoàn nhân ngày bổn mạng, cùng chúc mừng ban Hội đồng Mục vụ Giáo xứ mới với các thành viên. Xin Mẹ Maria và thánh cả Giuse, là gương mọi nhân đức, luôn đồng hành với từng thành viên và giúp mọi người thật sự là những thành viên nhiệt tình tích cực với công việc, để giáo xứ ngày một tươi đẹp hơn.
 
Tôma Đỗ Lộc Sơn – Truyền thông giáo phận