Clock-Time

Giáo Xứ Bến Sắn Chào Đón Cha Phó Xứ Phêrô Nguyễn Thanh Tâm

Trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 10 giờ 30  ngày 01.7.2018,  cộng đoàn giáo xứ Bến Sắn vui mừng chào đón cha Phêrô Nguyễn Thanh Tâm về đảm nhiệm sứ vụ với vai trò phó xứ giáo xứ Bến Sắn...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ BẾN SẮN

CHÀO ĐÓN CHA PHÓ XỨ PHÊRÔ NGUYỄN THANH TÂM


Trong niềm hân hoan và tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 10 giờ 30  ngày 01.7.2018,  cộng đoàn giáo xứ Bến Sắn vui mừng chào đón cha Phêrô Nguyễn Thanh Tâm về đảm nhiệm sứ vụ với vai trò phó xứ giáo xứ Bến Sắn. 

Ngay từ rất sớm, cha chánh xứ Hiêrônimô Nguyễn Phi Hùng, quý thầy, các đoàn thể cùng bà con giáo dân trong giáo xứ đã tề tựu tại khuôn viên nhà thờ để chào đón cha Phêrô Nguyễn Thanh Tâm, cha chánh xứ Mỹ Vân Vinh Sơn Trần Thế Thuận, cùng bà con giáo dân giáo xứ Mỹ Vân (giáo hạt Lạc An), cũng như thân nhân và ân nhân của cha Phêrô trong dịp đưa tiển cha về giáo xứ mới.

 


Sau phần chào đón, cộng đoàn hai giáo xứ cùng với quý cha tiến vào ngôi thánh đường viếng Chúa. Tiếp theo, cha chánh xứ Hiêrônimô Nguyễn Phi Hùng đã có đôi lời tri ân đến Đức cha Giuse đã yêu thương trao cho giáo xứ thêm vị mục tử mới sẽ là cánh tay đắc lực của cha chánh xứ. Cha chánh xứ cũng gửi lời cám ơn đến cha Vinh Sơn Trần Thế Thuận - chánh xứ Mỹ Vân - và bà con giáo dân giáo xứ Mỹ Vân, đã yêu thương nâng đỡ cha Phêrô trong suốt thời gian qua khi ngài làm phó xứ. 
 


Trong bữa cơm trưa, cha phó Phêrô Nguyễn Thanh Tâm đã đến chào hỏi bà con giáo dân giáo xứ Bến Sắn và chào chia tay bà con giáo xứ Mỹ Vân. Cha cũng có đôi lời tri ân đến cha Vinh Sơn, cha Hiêrônimô, cùng bà con giáo dân hai giáo xứ đã đón nhận cha như người con trong gia đình. Cha mong ước mọi người tiếp tục cầu nguyện nâng đỡ cha trong sứ vụ Chúa trao là vị linh mục tốt lành của Chúa. 

Sau bữa cơm trưa, cộng đoàn giáo xứ Mỹ Vân đã chụp hình lưu niệm và chào tạm biệt cha Phêrô.

Maria Nguyễn Hiếu - Truyền thông Phú Cường

 

Album hình
 • GxBenSanDonChaPhoPhero2018
 • GxBenSanDonChaPhoPhero2018
 • GxBenSanDonChaPhoPhero2018
 • GxBenSanDonChaPhoPhero2018
 • GxBenSanDonChaPhoPhero2018
 • GxBenSanDonChaPhoPhero2018
 • GxBenSanDonChaPhoPhero2018
 • GxBenSanDonChaPhoPhero2018
 • GxBenSanDonChaPhoPhero2018
 • GxBenSanDonChaPhoPhero2018
 • GxBenSanDonChaPhoPhero2018
 • GxBenSanDonChaPhoPhero2018
 • GxBenSanDonChaPhoPhero2018