Clock-Time

Giáo Xứ Bến Sắn Chầu Lượt Thay Giáo Phận

Vào lúc 18 giờ thứ Bảy ngày 23.6.2018, lễ vọng mừng kỉ niệm sinh nhật thánh Gioan Tiền Hô, cộng đoàn giáo xứ Bến Sắn long trọng cử hành nghi thức khai mạc chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận Phú Cường với giờ chầu Taize.

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ BẾN SẮN CHẦU LƯỢT THAY GIÁO PHẬN


Vào lúc 18 giờ thứ Bảy ngày 23.6.2018, lễ vọng mừng kỉ niệm sinh nhật thánh Gioan Tiền Hô, cộng đoàn giáo xứ Bến Sắn long trọng cử hành nghi thức khai mạc chầu Thánh Thể thay mặt giáo phận Phú Cường với giờ chầu Taize.

Trong giờ chầu này, tất cả cộng đoàn cùng thinh lặng lắng đọng tâm hồn bên những ánh nến lung linh, dâng lên Chúa những tâm tư ước nguyện hòa theo lời hát, điệu nhạc du dương. 

 


Rạng sáng Chúa Nhật ngày 24.6.2018, ngày chầu lượt được tiếp nối với thánh lễ lúc 5 giờ sáng, do cha chánh xứ Giêrônimô Nguyễn Phi Hùng chủ tế. Trong bài giảng lễ, cha chủ tế đã mời gọi mỗi gia đình hãy chuyển trao sứ điệp yêu thương cứu độ của Thiên Chúa cho mọi người xung quanh bằng cách mỗi thành viên trong gia đình dứt khoát chọn lựa trung thành với thánh ý Chúa như ông bà Dacaria khi đặt tên cho con là Gioan. Đồng thời, cha cũng kêu gọi cộng đoàn siêng năng đến với Chúa nhiều hơn, qua việc tham dự thánh lễ hằng ngày và các giờ chầu hàng tuần trong giáo xứ để hiệp thông với nhau cùng cầu nguyện cho giáo xứ Bến Sắn nói riêng và giáo phận Phú Cường nói chung, được ngày càng phát triển ơn đức thánh thiện.
 


Cuối thánh lễ là nghi thức đặt Mình Thánh Chúa và cung nghinh Thánh Thể; sau đó là giờ chầu chung của toàn thể cộng đoàn giáo xứ. Sau giờ chầu chung là phần chầu lượt dành cho các giới trong giáo xứ được diễn ra cả ngày.

Maria Nguyễn Hiếu - Truyền Thông Phú Cường.

Album hình
  • GxBenSanChauLuot2018
  • GxBenSanChauLuot2018
  • GxBenSanChauLuot2018
  • GxBenSanChauLuot2018
  • GxBenSanChauLuot2018
  • GxBenSanChauLuot2018
  • GxBenSanChauLuot2018
  • GxBenSanChauLuot2018
  • GxBenSanChauLuot2018