Clock-Time

Giáo Xứ Bến Sắn Chầu Lượt Thay Giáo Phận

Trong tâm tình tôn kính và mến yêu Thánh Thể, cộng đoàn giáo xứ Bến Sắn đã cử hành nghi thức chầu lượt thay cho giáo phận vào Chúa Nhật, ngày 14.6.2020, lễ kính Mình Máu Thánh Chúa.

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ BẾN SẮN CHẦU LƯỢT THAY GIÁO PHẬN

Chầu Thánh Thể là một nghi thức rất đặc biệt trong việc tôn thờ Thiên Chúa, tất cả cộng cùng nhau hướng tâm hồn lên Chúa, hiệp nguyện dâng lên Chúa những tâm tình yêu mến.
 
Trong tâm tình tôn kính và mến yêu Thánh Thể, cộng đoàn giáo xứ Bến Sắn đã cử hành nghi thức chầu lượt thay cho giáo phận vào Chúa Nhật, ngày 14.6.2020, lễ kính Mình Máu Thánh Chúa.
 
Giờ chầu được diễn ra tại thánh đường giáo xứ, sau phần hiệp lễ của thánh lễ rạng sáng, cha chủ tế Hiêrônimô Nguyễn Phi Hùng cùng bà con giáo dân trong giáo xứ cử hành nghi thức cung nghinh Thánh Thể chung quanh thánh đường trong trang nghiêm và sốt sắng. Sau đó, đoàn cung nghinh tiến vào bên thánh đường bắt đầu giờ chầu.

Hiện diện trong giờ chầu lượt này có quý soeur Dòng Nữ Tử Bác Ái Vinh Sơn và bà con giáo dân trong khu vực Trại phong Bến Sắn cũng đã đến hiệp nguyện cùng các hội đoàn trong giáo xứ. Mỗi phiên chầu, bà con dành 1 giờ cầu nguyện, gặp gỡ Chúa trong những phút thinh lặng, lắng đọng tâm hồn.
 
Đây là cơ hội để người Kitô hữu ở lại với Chúa, ý thức sự hiện diện của Chúa trong bí tích Thánh Thể để mình được kết hợp mật thiết với Người. Trong tình hình cả thế giới đang đối mặt với những cơn đại dịch, khủng bố, chiến tranh, biểu tình chống đối lẫn nhau, thì lời cầu nguyện và gặp gỡ Chúa là điều vô cùng cần thiết. Chính Chúa sẽ bảo vệ con người khỏi những tai ương hiểm họa khi con người biết chạy đến nương tựa bên Người.

Ngày chầu lượt kết thúc vào lúc 16 giờ với nghi thức ban phép lành Thánh Thể.
 
Maria Ngọc Hiếu – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GXBenSan-ChauLuotThayGiaoPhan2020
 • GXBenSan-ChauLuotThayGiaoPhan2020
 • GXBenSan-ChauLuotThayGiaoPhan2020
 • GXBenSan-ChauLuotThayGiaoPhan2020
 • GXBenSan-ChauLuotThayGiaoPhan2020
 • GXBenSan-ChauLuotThayGiaoPhan2020
 • GXBenSan-ChauLuotThayGiaoPhan2020
 • GXBenSan-ChauLuotThayGiaoPhan2020
 • GXBenSan-ChauLuotThayGiaoPhan2020
 • GXBenSan-ChauLuotThayGiaoPhan2020
 • GXBenSan-ChauLuotThayGiaoPhan2020
 • GXBenSan-ChauLuotThayGiaoPhan2020