Clock-Time

Giáo Xứ Bến Sắn Chương Trình Sinh Hoạt Ngoại Khóa Dành Cho Các Em Nghĩa Sĩ

Được sự yêu thương và cho phép của cha sở Đa Minh và cha phó Luciano - Đặc trách Thiếu nhi giáo xứ Bến Sắn - Đoàn Thiếu nhi đã tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa dành cho các em nghĩa sĩ chuẩn bị lên khăn dự trưởng của giáo xứ...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ BẾN SẮN


CHƯƠNG TRÌNH SINH HOẠT NGOẠI KHÓA DÀNH CHO CÁC EM NGHĨA SĨĐược sự yêu thương và cho phép của cha sở Đa Minh và cha phó Luciano - Đặc trách Thiếu nhi giáo xứ Bến Sắn - Đoàn Thiếu nhi đã tổ chức buổi sinh hoạt ngoại khóa dành cho các em nghĩa sĩ chuẩn bị lên khăn dự trưởng của giáo xứ.

Buổi sinh hoạt ngoại khóa được bắt đầu vào lúc 9 giờ sáng ngày 11.02.2018, tại khu vực trại phong Bến Sắn, với sự tham gia của 43 em thuộc Ngành Nghĩa.

 


Đây cũng là dịp cho các em được vui chơi và thư giãn sau những ngày học hành căng thẳng. Đồng hành trong suốt buổi có cha Luciano và các anh chị em huynh trưởng, đã hướng dẫn các em hiểu biết thêm về tinh thần trách nhiệm của người trưởng; đồng thời cũng giúp các em nắm vững hơn về những kỷ năng cần thiết mà một người trưởng cần phải có trong khi hoạt động trong Đoàn Thiếu nhi. 

Buổi hoạt động diễn ra rất vui tươi, các em với tinh thần học hỏi rất cao đã giúp cho buổi hoạt động thêm phần sôi nổi và đầy tình hiệp nhất.

 


Ước mong sau buổi hoạt động này, các em sẽ có thêm lòng nhiệt thành, yêu mến để phục vụ trong tinh thần hiệp nhất cộng tác với cha và các anh chị huynh trưởng giúp Đoàn Thiếu nhi giáo xứ ngày càng phát triển hơn về đạo đức và lòng yêu mến Chúa. 

Maria Nguyễn Hiếu - Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GxBenSanSinhHoatNgoaiKhoa2018
 • GxBenSanSinhHoatNgoaiKhoa2018
 • GxBenSanSinhHoatNgoaiKhoa2018
 • GxBenSanSinhHoatNgoaiKhoa2018
 • GxBenSanSinhHoatNgoaiKhoa2018
 • GxBenSanSinhHoatNgoaiKhoa2018
 • GxBenSanSinhHoatNgoaiKhoa2018
 • GxBenSanSinhHoatNgoaiKhoa2018
 • GxBenSanSinhHoatNgoaiKhoa2018
 • GxBenSanSinhHoatNgoaiKhoa2018
 • GxBenSanSinhHoatNgoaiKhoa2018
 • GxBenSanSinhHoatNgoaiKhoa2018
 • GxBenSanSinhHoatNgoaiKhoa2018
 • GxBenSanSinhHoatNgoaiKhoa2018
 • GxBenSanSinhHoatNgoaiKhoa2018
 • GxBenSanSinhHoatNgoaiKhoa2018
 • GxBenSanSinhHoatNgoaiKhoa2018
 • GxBenSanSinhHoatNgoaiKhoa2018
 • GxBenSanSinhHoatNgoaiKhoa2018
 • GxBenSanSinhHoatNgoaiKhoa2018
 • GxBenSanSinhHoatNgoaiKhoa2018
 • GxBenSanSinhHoatNgoaiKhoa2018
 • GxBenSanSinhHoatNgoaiKhoa2018
 • GxBenSanSinhHoatNgoaiKhoa2018
 • GxBenSanSinhHoatNgoaiKhoa2018