Clock-Time

Giáo Xứ Bến Sắn Cử Hành Thánh Lễ Cầu Cho Các Đẳng Linh Hồn

Trong tâm tình thảo hiếu và tri ân, cộng đoàn giáo xứ Bến Sắn đã long trọng cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn vào lúc 5 giờ sáng ngày 02.11.2018, tại đất thánh của giáo xứ....

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ BẾN SẮN

CỬ HÀNH
THÁNH LỄ CẦU CHO CÁC ĐẲNG LINH HỒN

 
Thánh lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn là ngày lễ tưởng nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, đây là một nghĩa cử cao đẹp của người Công giáo. Trong tâm tình thảo hiếu và tri ân, cộng đoàn giáo xứ Bến Sắn đã long trọng cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn vào lúc 5 giờ sáng ngày 02.11.2018, tại đất thánh của giáo xứ.
 
Thánh lễ do cha Giêrônimô Nguyễn Phi Hùng - chánh xứ giáo xứ Bến Sắn - chủ tế. Đồng tế với ngài có cha phó xứ Phêrô Nguyễn Thanh Tâm.

 

 
Tham dự thánh lễ có rất đông bà con giáo dân trong giáo xứ. Mọi người có mặt từ rất sớm để thắp nến, nhang và cùng nguyện kinh cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời sớm hưởng nhan thánh Chúa.

 

 
Trong bài giảng lễ, cha chủ tế đã chia sẻ và mời gọi cộng đoàn hãy luôn cầu nguyện xin lễ cho các tín hữu đã qua đời bằng những thánh lễ và lời kinh. Cách đặc biệt cha cũng kêu gọi mọi người nhớ đến linh hồn các linh mục, tu sĩ, những người đã khai phá xây dựng giáo xứ này - là tổ tiên ông bà cha mẹ thân bằng quyến thuộc, ân nhân -đã qua đời sớm hưởng tôn nhan Chúa. Cha cũng mongg muốn mọi người luôn biết tận dụng những kho tàng ân phúc mà Hội Thánh ban: xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng để cầu nguyện cho các linh hồn.

 

 
Cuối thánh lễ cha chánh xứ cùng cộng đoàn đọc 1 kinh Lạy Cha, 1 kinh Tin Kính, dâng lời cầu nguyện cho các đẳng linh hồn.
 
Thánh lễ kết thúc vào lúc 6 giờ trong niềm bình an.

 
  
Maria Ngọc Hiếu - Truyền thông Phú Cường