Clock-Time

Giáo Xứ Bến Sắn Hành Hương Năm Thánh Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

Mừng Năm Thánh kỷ niệm 30 năm tuyên phong hiển thánh 117 anh hùng tử đạo Việt Nam, vào lúc 18 giờ ngày 17.10.2018, cộng đoàn giáo xứ Bến Sắn đã hành hương đến giáo xứ Búng.

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ BẾN SẮN

HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

 
Mừng Năm Thánh kỷ niệm 30 năm tuyên phong hiển thánh 117 anh hùng tử đạo Việt Nam, vào lúc 18 giờ ngày 17.10.2018, cộng đoàn giáo xứ Bến Sắn đã hành hương đến giáo xứ Búng. Đây là nơi mà Đức Giám mục giáo phận Phú Cường chọn là nơi hành hương, kính viếng thánh Phêrô Đoàn Công Quí.

 

 
Đoàn hành hương với sự hướng dẫn của cha sở Giêrônimô Nguyễn Phi Hùng và cha Phó Phêrô Nguyễn Thanh Tâm, đã tiến đến đài thánh Phêrô Quí cùng thắp hương, đọc kinh, cầu nguyện kính nhớ ngài ngay sau khi vừa đến nơi.
 
Tiếp sau đó, cộng đoàn vào thánh đường trong trang nghiêm tiến lên hôn kính xương thánh Tử đạo Phêrô Đoàn Công Quí và thánh lễ được bắt đầu ngay sau đó.
 
Thánh lễ do cha sở Giêrônimô Nguyễn Phi Hùng chủ sự; đồng tế với ngài có cha Gioan B. Phạm Quý Trọng - Giám đốc Nhà Chung; và cha phó Phêrô Nguyễn Thanh Tâm. Tham dự thánh lễ có rất đông bà con giáo dân giáo xứ Bến Sắn.

 

 
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha Gioan đã khắc họa lại hình ảnh của các thánh Tử đạo Việt Nam, đã vì Chúa mà xả thân hy sinh để cho hình ảnh Chúa được tôn vinh. Các thánh là những tấm gương cao đẹp mà mỗi người trong cộng đoàn phải biết học hỏi và noi theo. Cha cũng mời gọi mỗi thành viên trong gia đình hãy luôn biết quan tâm sống đúng với vai trò trách nhiệm của mình, quyết trung thành với Chúa như các thánh xưa, từ bỏ bản thân vác thập giá hằng ngày mà theo Chúa. Có như vậy tình yêu Chúa mới hiện hữu và thông ban phước lành cho gia đình.

 

 
Thánh lễ kết thúc vào lúc 20 giờ 30 sau khi cộng đoàn nhận phép lành trọng thể với ơn Toàn xá.
 
Maria Ngọc Hiếu -Truyền thông Phú Cường