Clock-Time

Giáo Xứ Bến Sắn Khai Mạc Tháng Hoa Kính Mẹ Maria

Tháng Hoa dâng kính Mẹ Maria ở giáo xứ Bến Sắn đã được chính thức khai mạc vào lúc 5 giờ sáng Chúa Nhật thứ VI Phục Sinh, ngày 06.5.2018...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ BẾN SẮN

KHAI MẠC THÁNG HOA KÍNH MẸ MARIA


Tháng Hoa dâng kính Mẹ Maria ở giáo xứ Bến Sắn đã được chính thức khai mạc vào lúc 5 giờ sáng Chúa Nhật thứ VI Phục Sinh, ngày 06.5.2018.

Chủ tế thánh lễ là cha chánh xứ Giêrênimô Nguyễn Phi Hùng cùng với sự tham dự của rất đông bà con giáo dân trong giáo xứ.

 


Khởi đầu thánh lễ là đoàn rước kiệu Đức Mẹ Maria chung quanh thánh đường, trong trang nghiêm, cộng đoàn tiến vào thánh đường và cùng nhau dâng những cành hoa tươi thắm lên Mẹ nhân lành trong ngày đầu tháng Hoa.

Trong bài chia sẻ lời Chúa, cha chủ tế mời gọi cộng đoàn trong tháng Năm này, hãy siêng năng đến với Mẹ Maria, tham dự thánh lễ đều đặng và thật sốt sắng, dâng lên Mẹ những tràng hoa Mân Côi thay cho tấm lòng người con thảo. Để từ nơi Mẹ, từ lời cầu bầu của Mẹ, mọi người sẽ nhận được nhiều hồng ân Chúa.

 


Thánh lễ kết thúc vào lúc 6 giờ 15 trong sự hân hoan và bình an.

Maria Nguyễn Hiếu - Truyền thông Phú Cường

Album hình
  • GxBenSanLePhongChuc2018
  • GxBenSanLePhongChuc2018
  • GxBenSanLePhongChuc2018
  • GxBenSanLePhongChuc2018
  • GxBenSanLePhongChuc2018
  • GxBenSanLePhongChuc2018
  • GxBenSanLePhongChuc2018
  • GxBenSanLePhongChuc2018
  • GxBenSanLePhongChuc2018
  • GxBenSanLePhongChuc2018