Clock-Time

Giáo xứ Bến Sắn mừng Lễ Lá

Hòa với trong tâm tình tưởng niệm việc chào đón Chúa Giêsu vào thành thánh Giêrusalem như dân Do Thái xưa, cộng đoàn giáo xứ Bến Sắn đã long trọng cử hành nghi thức rước lá và thánh lễ vào lúc 5 giờ sáng ngày 25.3.2018...

GIÁO XỨ BẾN SẮN MỪNG LỄ LÁ


 

Chúa nhật Lễ Lá là lễ tưởng nhớ việc Chúa Giê su vào thành Giê ru sa lem, được muôn dân reo hò tung hô và từ chính những người reo hò đó đã đưa Người bước vào đường thương khó. 

Hòa với trong tâm tình tưởng niệm việc chào đón Chúa Giêsu vào thành thánh Giêrusalem như dân Do Thái xưa, cộng đoàn giáo xứ Bến Sắn đã long trọng cử hành nghi thức rước lá và thánh lễ vào lúc 5 giờ sáng ngày 25.3.2018.


Cha Luciano Nguyễn Thành Tiến - phó xứ Bến Sắn – cử hành thánh lễ. Khởi đầu thánh lễ là nghi thức làm phép lá và rước lá chung quanh nhà thờ với sự tham dự của rất đông bà con giáo dân trong tâm tình sốt mến trang nghiêm tiến vào thánh đường.
 


Chúa Nhật Lễ Lá là việc tưởng niệm cuộc vào thành Giêrusalem long trọng của Chúa Giêsu trước khi Người chịu khổ hình và chết. Nên trong tất cả các thánh lễ Chúa Nhật của ngày Lễ Lá tại giáo xứ Bến Sắn đều có nghi thức rước lá.
 


Và Tuần Thánh đã chính thức bắt đầu từ hôm nay. Đây là tuần lễ trọng đại trong chương trình phụng vụ của Giáo Hội, vì trong tuần này kế hoạch cứu độ nhân loại của Thiên Chúa bước vào giai đoạn quyết định và hoàn tất với cuộc khổ nạn và phục sinh của Ðức Giêsu. Bởi vậy, phụng vụ Lễ Lá liên kết tất cả những sự xảy ra, mà chúng ta sẽ cử hành trong trong ba ngày Vượt Qua sắp tới (thứ Năm, thứ Sáu và đêm Phục sinh). Thật vậy, trọng tâm của phụng vụ ba ngày Vượt Qua là cuộc khổ nạn, sự chết và biến cố phục sinh của Ðức Giêsu, những dữ kiện đã trở thành biểu tượng quan trọng cho cuộc sống con người, cho những thử thách đau khổ và cho những hạnh phúc của nó.
 Maria Nguyễn Hiếu - Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GxBenSanmungleLa2018
 • GxBenSanmungleLa2018
 • GxBenSanmungleLa2018
 • GxBenSanmungleLa2018
 • GxBenSanmungleLa2018
 • GxBenSanmungleLa2018
 • GxBenSanmungleLa2018
 • GxBenSanmungleLa2018
 • GxBenSanmungleLa2018
 • GxBenSanmungleLa2018
 • GxBenSanmungleLa2018
 • GxBenSanmungleLa2018