Clock-Time

Giáo Xứ Bến Sắn Mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô

Khởi đầu thánh lễ, cha chủ tế Hiêrônimô Nguyễn Phi Hùng mời gọi toàn thể cộng đoàn cùng hiệp nguyện cho các em thiếu nhi nhân ngày bổn mạng của Thiếu nhi Thánh Thể trong thánh lễ nhì...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ
BẾN SẮN

MỪNG LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ

 
Chúa Nhật ngày 23/6/2019, cộng đoàn giáo xứ Bến Sắn long trọng mừng lễ Mình Máu Thánh Chúa Kitô được diễn ra trong bốn thánh lễ.
 
Khởi đầu thánh lễ, cha chủ tế Hiêrônimô Nguyễn Phi Hùng mời gọi toàn thể cộng đoàn cùng hiệp nguyện cho các em thiếu nhi nhân ngày bổn mạng của Thiếu nhi Thánh Thể trong thánh lễ nhì.

 

 
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha Hiêrônimô đặc biệt nhấn mạnh đến bí tích Thánh Thể là bí tích quan trọng nhất trong đời sống của mỗi Kitô hữu, đặc biệt là đối với các em thiếu nhi. Bí tích Thánh Thể còn được gọi là bí tích Hiệp Thông. Việc hiệp thông với Thiên Chúa và với Đức Kitô phải biểu lộ nơi lòng yêu mến Thánh Thể và yêu mến thánh lễ, nơi Chúa Giêsu hiện diện thật sự với con người. Vì vậy, Thiếu nhi Thánh Thể sẽ siêng năng tham dự thánh lễ, và quy hướng đời sống của mình về Thánh Thể qua tinh thần cầu nguyện hằng ngày: sống ngày Thánh Thể, sống giờ Thánh Thể một cách hiệu quả. Nhờ đó con người thiếu nhi Thánh Thể càng ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu, sống theo lời dạy của Chúa Giêsu là đường là sự thật và là sự sống. Chính khi lãnh nhận bí tích Thánh Thể  này, chúng ta  được thông phần vào sự sống của Thiên Chúa và được sống muôn đời trong tình yêu cao vời của Người. Mỗi người hãy cảm tạ tình yêu vô biên của Người đã hiến mình, đã đổ máu để cứu chuộc nhân loại.

 

 
Đây cũng là ngày đặc biệt giáo xứ cử hành chầu lượt thay giáo phận. Cuối thánh lễ cha chủ tế cùng các em thiếu nhi và toàn thể cộng đoàn cung nghinh Mình Thánh Chúa chung quanh thánh đường để tỏ lòng tôn kính và yêu mến Thánh Thể.
 
Tiếp sau đó là giờ chầu chung toàn thể cộng đoàn, các giờ chầu diễn ra cả ngày để các hội đoàn trong giáo xứ có thể đến cầu nguyện chiêm ngắm tôn vình tình yêu của Chúa.
 
Maria Ngọc Hiếu – Truyền thông Phú Cường

Album hình
  • GxBenSanLeMinhMauThanhChua2019
  • GxBenSanLeMinhMauThanhChua2019
  • GxBenSanLeMinhMauThanhChua2019
  • GxBenSanLeMinhMauThanhChua2019
  • GxBenSanLeMinhMauThanhChua2019
  • GxBenSanLeMinhMauThanhChua2019
  • GxBenSanLeMinhMauThanhChua2019
  • GxBenSanLeMinhMauThanhChua2019
  • GxBenSanLeMinhMauThanhChua2019
  • GxBenSanLeMinhMauThanhChua2019