Clock-Time

Giáo Xứ Bến Sắn Tiễn Chân Cha Phó Phêrô Nguyễn Thanh Tâm Về Giáo Xứ Quản Lợi

Trong tâm tình yêu mến, cha sở Hiêrônimô Nguyễn Phi Hùng cùng quý bà con giáo dân, các em thiếu nhi trong giáo xứ, quý tu sĩ nam nữ tụ họp về ngôi thánh đường để tiễn chân cha Phêrô về giáo xứ mới vào lúc 13 giờ ngày 31.10.2020...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ BẾN SẮN TIỄN CHÂN CHA PHÓ PHÊRÔ NGUYỄN THANH TÂM VỀ GIÁO XỨ QUẢN LỢI

Vì nhu cầu mục vụ và ích lợi thiêng liêng của dân Chúa, Đức cha Giuse - Giám mục giáo phận Phú Cường - đã quyết định bổ nhiệm và thuyên chuyển cha Phêrô Nguyễn Thanh Tâm (phó xứ Bến Sắn) về giáo xứ Quản Lợi (thuộc hạt Bình Long), với chức vụ phó biệt cư.

Trong tâm tình yêu mến, cha sở Hiêrônimô Nguyễn Phi Hùng cùng quý bà con giáo dân, các em thiếu nhi trong giáo xứ, quý tu sĩ nam nữ tụ họp về ngôi thánh đường để tiễn chân cha Phêrô về giáo xứ mới vào lúc 13 giờ ngày 31.10.2020.

Trước những ngày chính thức về xứ mới, cha Phêrô đã đi thăm và từ giã các hội đoàn cùng bà con giáo dân trong giáo xứ, đã có những giọt nước mắt tuôn rơi, những tiếng nấc nghẹn ngào, là tình yêu mến mà mọi người dành cho cha. 

Hai năm bốn tháng là thời gian không quá ngắn cũng không quá dài, cha Phêrô đã đến và đồng hành cùng giáo xứ, cha đã cộng tác với cha sở Hiêrônimô góp phần làm cho giáo xứ ngày càng phát triển mạnh hơn về tinh thần lẫn vật chất. Đặc biệt, cha Phêrô cũng đã phát động nhiều phong trào gây quỹ cho Đoàn Thiếu nhi Thánh Thể, tạo cơ hội cho các em học hỏi trau dồi giáo lý cũng như các kỹ năng sống. Bằng một tình thương bao la cha còn giúp đỡ những người nghèo, tàn tật hay các trẻ em cơ nhở.

 Với tấm lòng quảng đại cha được rất nhiều người yêu thương quý mến, tuy sẽ không còn được gặp cha thường xuyên nữa, nhưng cha sở Hiêrônimô cùng bà con giáo dân, các em thiếu nhi sẽ luôn luôn cầu nguyện cho cha được bình an trong ơn Chúa với sứ vụ mới nơi giáo xứ Quản Lợi.

Như cha đã nói: "Chúa đặt mình ở đâu thì mình sẽ nở hoa ở đó", cộng đoàn giáo xứ Bến Sắn mến chúc cha dù trong hoàn cảnh nào cha vẫn sẽ là bông hoa đẹp lòng Chúa nhất. 

Cha Phêrô Nguyễn Thanh Tâm - mục tử nhân lành khiêm nhường và quảng đại.

Maria Ngọc Hiếu - Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GXQuanLoi-Don-Cha-Pho-Biet-Cu-2020
 • GXQuanLoi-Don-Cha-Pho-Biet-Cu-2020
 • GXQuanLoi-Don-Cha-Pho-Biet-Cu-2020
 • GXQuanLoi-Don-Cha-Pho-Biet-Cu-2020
 • GXQuanLoi-Don-Cha-Pho-Biet-Cu-2020
 • GXQuanLoi-Don-Cha-Pho-Biet-Cu-2020
 • GXQuanLoi-Don-Cha-Pho-Biet-Cu-2020
 • GXQuanLoi-Don-Cha-Pho-Biet-Cu-2020
 • GXQuanLoi-Don-Cha-Pho-Biet-Cu-2020
 • GXQuanLoi-Don-Cha-Pho-Biet-Cu-2020
 • GXQuanLoi-Don-Cha-Pho-Biet-Cu-2020
 • GXQuanLoi-Don-Cha-Pho-Biet-Cu-2020
 • GXQuanLoi-Don-Cha-Pho-Biet-Cu-2020
 • GXQuanLoi-Don-Cha-Pho-Biet-Cu-2020
 • GXQuanLoi-Don-Cha-Pho-Biet-Cu-2020
 • GXQuanLoi-Don-Cha-Pho-Biet-Cu-2020
 • GXQuanLoi-Don-Cha-Pho-Biet-Cu-2020
 • GXQuanLoi-Don-Cha-Pho-Biet-Cu-2020
 • GXQuanLoi-Don-Cha-Pho-Biet-Cu-2020
 • GXQuanLoi-Don-Cha-Pho-Biet-Cu-2020
 • GXQuanLoi-Don-Cha-Pho-Biet-Cu-2020
 • GXQuanLoi-Don-Cha-Pho-Biet-Cu-2020