Clock-Time

Giáo xứ Bình Hòa - Mừng Bổn Mạng Nhân Ngày Lễ Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Giáo xứ Bình Hòa long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ với tước  hiệu Đức Maria Hồn Xác Lên Trời vào lúc 18h00 ngày 15/8/2017. Thánh lễ do cha sở Phaolô Phạm Quốc Túy chủ sự. Cùng hiệp dâng Thánh lễ với ngài còn có cha Phaolô Hoàng Mạng Huy, cha Phanxicô Xaviê Trần Đức Thái...
TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ BÌNH HÒA MỪNG BỔN MẠNG

NHÂN NGÀY LỄ KÍNH ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI

 
Giáo xứ Bình Hòa long trọng cử hành Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ với tước  hiệu Đức Maria Hồn Xác Lên Trời vào lúc 18h00 ngày 15/8/2017. Thánh lễ do cha sở Phaolô Phạm Quốc Túy chủ sự. Cùng hiệp dâng Thánh lễ với ngài còn có cha Phaolô Hoàng Mạng Huy, cha Phanxicô Xaviê Trần Đức Thái – Dòng Thánh Tâm Chúa Giêsu, quý thầy, quý soeur, đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

 

Trước Thánh lễ, vào lúc 17h30, cộng đoàn giáo xứ đã dâng lên Mẹ những tràng chuỗi Mân côi, thể hiện lòng yêu mến Mẹ Maria.


Trước khi kết thúc Thánh lễ, thay mặt giáo xứ, cha sở Phaolô có lời cám ơn đến cha Phaolô, cha Phanxicô Xaviê, quý thầy, quý soeur, quý khách và cộng đoàn.


Sau Thánh lễ, mọi người cùng chung vui với nhau trong bữa tiệc nhỏ tại khuân viên nhà xứ.

Giuse Trần Đức Vinh - Truyền thông Phú Cường
Album hình
 • GxBinhHoaMungBonMang2017
 • GxBinhHoaMungBonMang2017
 • GxBinhHoaMungBonMang2017
 • GxBinhHoaMungBonMang2017
 • GxBinhHoaMungBonMang2017
 • GxBinhHoaMungBonMang2017
 • GxBinhHoaMungBonMang2017
 • GxBinhHoaMungBonMang2017
 • GxBinhHoaMungBonMang2017
 • GxBinhHoaMungBonMang2017
 • GxBinhHoaMungBonMang2017
 • GxBinhHoaMungBonMang2017
 • GxBinhHoaMungBonMang2017
 • GxBinhHoaMungBonMang2017
 • GxBinhHoaMungBonMang2017
 • GxBinhHoaMungBonMang2017
 • GxBinhHoaMungBonMang2017
 • GxBinhHoaMungBonMang2017
 • GxBinhHoaMungBonMang2017
 • GxBinhHoaMungBonMang2017
 • GxBinhHoaMungBonMang2017
 • GxBinhHoaMungBonMang2017