Clock-Time

Giáo Xứ Bình Hòa Cử Hành Thánh Lễ Ban Bí Tích Thêm Sức

 Vào lúc 17 giờ, Chúa Nhật ngày 18.6.2018, giáo xứ Bình Hòa vui mừng chào đó Đức cha Giuse về chủ tế thánh lễ ban bí tích Thêm Sức và bí tích Thánh Thể cho 101 em thiếu nhi trong giáo xứ.

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ BÌNH HÒA

CỬ HÀNH THÁNH LỄ BAN BÍ TÍCH THÊM SỨC


 
           Vào lúc 17 giờ, Chúa Nhật ngày 18.6.2018, giáo xứ Bình Hòa vui mừng chào đó Đức cha Giuse về chủ tế thánh lễ ban bí tích Thêm Sức và bí tích Thánh Thể cho 101 em thiếu nhi trong giáo xứ. Đồng tế với Đức cha Giuse còn có cha sở Phaolô Phạm Quốc Túy và cha Tôma-Thiện Trần Quốc Hưng. Hiện diện trong thánh lễ còn có quý soeur Dòng Phaolô Bình Hòa, quý phụ huynh của các em lãnh nhận bí tích, quý khách cùng đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
 

         Trong bài giảng lễ, Đức cha Giuse nhắc nhớ cộng đoàn và đặc biệt là các em lãnh nhận các bí tích hôm nay hãy luôn cầu nguyện với Chúa Thánh Thần. Ngài cũng nhấn mạnh trong cuộc dời của mỗi người luôn cần đến ơn Chúa Thánh Thần, để có thể sống đẹp ý Chúa, trở thành con ngoan của Ngài. Cuối bài giảng, Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng hát chung phần điệp khúc của phần hát đáp ca để cầu xin ơn Chúa Thánh Thần xuống trên cuộc đời của mỗi người: “Lạy Chúa Thánh Thần, xin Ngài ngự đến canh tân đổi mới, đời sống chúng con. Tăng sức linh hồn bồi thêm lửa mến, soi sáng trí khôn, hiệp nhất muôn lòng”.

         Sau phần giảng lễ là nghi thức ban bí tích Thêm Sức do Đức cha Giuse chủ sự. Nghi thức này gồm 3 phần: Tuyên xưng đức tin; đặt tay và xức dầu thánh. Sau phần cha sở Phaolô giới thiệu các thụ nhân, Đức cha mời gọi cộng đoàn cùng tuyên xưng lại lời hứa khi chịu phép Rửa Tội. Nghi thức kết thúc bằng việc các em thiếu nhi tiến lên để được Đức cha Giuse xức dầu thánh.

 

         Trước khi kết thúc thánh lễ, vị đại diện giáo xứ có lời cám ơn Đức cha Giuse đã yêu thương về dâng thánh lễ ban bí tích cho các em thiếu nhi của giáo xứ. Vị đại diện cũng có lời cám ơn cha sở Phaolô, cha Tôma-Thiện, quý soeur, anh chị huynh trưởng, các ban ngành đã cùng góp công cho thánh lễ được diễn ra cách long trọng và sốt sáng. Cuối cùng, vị đại diện dâng lên Đức cha cũng như cha sở bó hoa tươi thắm cùng với món quà nhỏ chan chứa yêu thương. 
 

          Thánh lễ kết thúc, các cùng em chụp hình với Đức cha và quý cha với niềm vui và hân hoan trong ngày lãnh nhận hồng ân này.


Truyền thông Bình Hoà
Album hình
 • GxBinhHoaThemSuc2018
 • GxBinhHoaThemSuc2018
 • GxBinhHoaThemSuc2018
 • GxBinhHoaThemSuc2018
 • GxBinhHoaThemSuc2018
 • GxBinhHoaThemSuc2018
 • GxBinhHoaThemSuc2018
 • GxBinhHoaThemSuc2018
 • GxBinhHoaThemSuc2018
 • GxBinhHoaThemSuc2018
 • GxBinhHoaThemSuc2018
 • GxBinhHoaThemSuc2018
 • GxBinhHoaThemSuc2018
 • GxBinhHoaThemSuc2018