Clock-Time

Giáo xứ Bình Hoà cử hành Thánh Lễ Truyền Tin

Ngày 04-04-2016 Giáo xứ Bình Hòa long trọng cử hành Lễ Truyền Tin – Bổn mạng Ca đoàn Truyền Tin.
GIÁO XỨ BÌNH HÒA CỬA HÀNH THÁNH LỄ TRUYỀN TIN

BỔN MẠNG CA ĐOÀN TRUYỀN TIN


Ngày 04-04-2016 Giáo xứ Bình Hòa long trọng cử hành Lễ Truyền Tin – Bổn mạng Ca đoàn Truyền Tin. Thánh lễ cử hành vào lúc 18 giờ, do Cha sở Phaolô Phạm Quốc Túy chủ tế. Thánh lễ còn có sự hiện diện của quý Soeur, quý hội đoàn trong Giáo xứ và đông đảo bà con giáo dân.
 

Trong bài chia sẻ, Cha sở Phaolô ghi nhận những cố gắng của các thành viên trong ca đoàn, đã sắp xếp thời thời gian, công việc để đi tập hát và dâng những tiếng ca để phụng vụ Thiên Chúa. Cha cũng hy vọng ca đoàn luôn hăng say trong công việc mục vụ như Mẹ Maria đã thưa “Xin vâng” khi Thiên thần loan tin.
 

Trước khi kết thúc Thánh lễ, đại diện Ca đoàn có lời cám ơn đến Cha sở Phaolô, Cha phó Vinhsơn, Thầy Vinhsơn, quý Soeur, quý Hội đoàn, cô Hương và toàn thể cộng đoàn, trong 4 năm qua đã luôn thương yêu và nâng đỡ Ca đoàn. Đó là động lực rất lớn để các thành viên trong Ca đoàn ngày một trưởng Thành và hăng say trong việc phục vụ.
 
 
Ban truyền thông Giáo Xứ Bình Hoà