Clock-Time

Giáo Xứ Bình Hoà Cử Hành Thứ Năm Tuần Thánh

Trong bầu khí đó, giáo xứ Bình Hoà đã cử hành trọng thể thánh lễ Tiệc Ly vào lúc 18h00 ngày 29.3.2018. Thánh lễ do cha sở Phaolô Phạm Quốc Tuý chủ tế, cùng đồng tế có cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bạt...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ BÌNH HOÀ CỬ HÀNH THỨ NĂM TUẦN THÁNH


Thứ Năm Tuần Thánh là ngày khai mạc cho Tam Nhật Vượt Qua, là ngày con cái Chúa tưởng nhớ bữa tiệc cuối cùng của Chúa Giêsu cùng các môn đệ với bí tích Thánh Thể và nghi thức rửa chân dành cho các Tông đồ.

Trong bầu khí đó, giáo xứ Bình Hoà đã cử hành trọng thể thánh lễ Tiệc Ly vào lúc 18h00 ngày 29.3.2018. Thánh lễ do cha sở Phaolô Phạm Quốc Tuý chủ tế, cùng đồng tế có cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bạt.

 


Sau bài giảng, cha Phaolô lặp lại cử chỉ mà Chúa Giêsu đã làm cho các Tông đồ xưa kia. Ngài cầm bình nước, quỳ xuống rửa chân cho 12 giáo dân. Cộng đoàn thinh lặng, chăm chú dõi theo nghi thức và thấu hiểu được sự khiêm nhường tột cùng của Chúa Giêsu qua việc rửa chân cho các môn đệ.
 


Sau lời nguyện hiệp lễ, cha chánh xứ đã xông hương Mình Thánh Chúa và cùng cộng đoàn long trọng kiệu Mình Thánh Chúa chung quanh nhà thờ và tiến về bàn thờ phụ. Ngay sau đó là giờ chầu chung của giáo xứ; tiếp đến thứ tự các giờ chầu là: Thiếu nhi, Hiền mẫu, Gia trưởng và Giới Trẻ.
 


Trong mỗi giờ chầu đều có phần lời Chúa. Đây là dịp để mỗi người lắng nghe và suy niệm lời Chúa, để nhìn lại bản thân, hướng đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, để thay đổi bản thân, canh tân đời sống của mình và sống lại với Người trong ngày phục sinh.
 


Giuse Trần Đức Vinh –Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GxBinhHoaThu5TuanThanh2018
 • GxBinhHoaThu5TuanThanh2018
 • GxBinhHoaThu5TuanThanh2018
 • GxBinhHoaThu5TuanThanh2018
 • GxBinhHoaThu5TuanThanh2018
 • GxBinhHoaThu5TuanThanh2018
 • GxBinhHoaThu5TuanThanh2018
 • GxBinhHoaThu5TuanThanh2018
 • GxBinhHoaThu5TuanThanh2018
 • GxBinhHoaThu5TuanThanh2018
 • GxBinhHoaThu5TuanThanh2018
 • GxBinhHoaThu5TuanThanh2018
 • GxBinhHoaThu5TuanThanh2018
 • GxBinhHoaThu5TuanThanh2018
 • GxBinhHoaThu5TuanThanh2018
 • GxBinhHoaThu5TuanThanh2018
 • GxBinhHoaThu5TuanThanh2018
 • GxBinhHoaThu5TuanThanh2018
 • GxBinhHoaThu5TuanThanh2018
 • GxBinhHoaThu5TuanThanh2018
 • GxBinhHoaThu5TuanThanh2018
 • GxBinhHoaThu5TuanThanh2018
 • GxBinhHoaThu5TuanThanh2018
 • GxBinhHoaThu5TuanThanh2018
 • GxBinhHoaThu5TuanThanh2018
 • GxBinhHoaThu5TuanThanh2018
 • GxBinhHoaThu5TuanThanh2018
 • GxBinhHoaThu5TuanThanh2018
 • GxBinhHoaThu5TuanThanh2018