Clock-Time

Giáo Xứ Bình Hoà Mừng Lễ Thánh Phaolô Trở Lại - Bổn Mạng Cha Sở Phaolô

Trong niềm hân hoan mừng lễ kính thánh Phaolô Tông đồ trở lại, cũng là dịp bổn mạng của cha sở Phaolô Phạm Quốc Tuý, bà con giáo dân giáo xứ Bình Hoà cùng hiệp thông cha sở Phaolô dâng lời tạ ơn trong thánh lễ...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ BÌNH HOÀ

MỪNG LỄ THÁNH PHAOLÔ TRỞ LẠI - BỔN MẠNG CHA SỞ PHAOLÔ


Trong niềm hân hoan mừng lễ kính thánh Phaolô Tông đồ trở lại, cũng là dịp bổn mạng của cha sở Phaolô Phạm Quốc Tuý, bà con giáo dân giáo xứ Bình Hoà cùng hiệp thông cha sở Phaolô dâng lời tạ ơn trong thánh lễ.

Thánh lễ bắt đầu vào lúc 18h ngày 23.01.2018, có sự hiện diện của quý cha và thầy phó tế dòng Thừa Sai Đức Tin Việt Nam; có sự hiện diện của quý soeur dòng Phaolô Bình Hoà, đại diện các hội đoàn và đông đảo bà con giáo dân trong tình hiệp thông tại nhà tờ thờ Bình Hoà.

Trước khi thánh lễ bắt đầu, cha sở giới thiệu quý cha đồng tế và có lời cám ơn tới cộng đoàn đã hiện hiện trong thánh lễ hôm nay. Ngài cũng chúc mừng quý seour dòng Phaolô và những ai nhận thánh Phaolô làm bổn mạng.

 


Trong bài giảng, cha Phaolô đã giúp cộng đoàn nhìn lại đời sống đức tin của mỗi người, biết noi gương trở lại của thánh Phaolô và sống thánh thiện như ngài. Qua phép lạ ngã ngựa ở Đamas, thánh Phaolô đã gặp gỡ Chúa, nghe tiếng Chúa và ngài đã trở lại phục vụ Kitô giáo, làm chứng nhân, hăng say loan báo Tin Mừng của Chúa Giêsu đến cho mọi người, nhất là dân ngoại. Ngài yêu mến Chúa trên hết mọi sự và luôn đề cao sự hiệp nhất, bác ái yêu thương, tha thứ. Qua đó, cha mời gọi mọi người noi gương thánh Phaolô sống hiệp nhất với nhau, sống thánh thiện, bác ái yêu thương, vâng theo thánh ý Chúa, nêu cao tinh thần truyền giáo.
 


Sau thánh lễ, đại diện các hội đoàn và cộng đoàn đã dâng lên cha sở Phaolô những lời chúc mừng, cùng những đoá hoa tươi nhân ngày lễ bổn mạng.
 


Giuse Trần Đức Vinh – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GxBinhHoaBonMangChaSoPhaolo2018
 • GxBinhHoaBonMangChaSoPhaolo2018
 • GxBinhHoaBonMangChaSoPhaolo2018
 • GxBinhHoaBonMangChaSoPhaolo2018
 • GxBinhHoaBonMangChaSoPhaolo2018
 • GxBinhHoaBonMangChaSoPhaolo2018
 • GxBinhHoaBonMangChaSoPhaolo2018
 • GxBinhHoaBonMangChaSoPhaolo2018
 • GxBinhHoaBonMangChaSoPhaolo2018
 • GxBinhHoaBonMangChaSoPhaolo2018
 • GxBinhHoaBonMangChaSoPhaolo2018
 • GxBinhHoaBonMangChaSoPhaolo2018
 • GxBinhHoaBonMangChaSoPhaolo2018
 • GxBinhHoaBonMangChaSoPhaolo2018
 • GxBinhHoaBonMangChaSoPhaolo2018
 • GxBinhHoaBonMangChaSoPhaolo2018
 • GxBinhHoaBonMangChaSoPhaolo2018
 • GxBinhHoaBonMangChaSoPhaolo2018
 • GxBinhHoaBonMangChaSoPhaolo2018
 • GxBinhHoaBonMangChaSoPhaolo2018