Clock-Time

Giáo Xứ Bình Hòa Mừng Thánh Lễ Kính Thánh Giuse – Bổn Mạng Giới Gia Trưởng

Với tấm lòng mến mộ, sùng kính thánh cả Giuse, cộng đoàn giáo dân giáo xứ Bình Hòa cùng hòa chung với Giáo Hội hoàn vũ hân hoan mừng kính thánh Giuse - Bạn trăm năm của Ðức Trinh nữ Maria. ..

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ BÌNH HÒA

MỪNG THÁNH LỄ KÍNH THÁNH GIUSE – BỔN MẠNG GIỚI GIA TRƯỞNG

 
Với tấm lòng mến mộ, sùng kính thánh cả Giuse, cộng đoàn giáo dân giáo xứ Bình Hòa cùng hòa chung với Giáo Hội hoàn vũ hân hoan mừng kính thánh Giuse - Bạn trăm năm của Ðức Trinh nữ Maria.
 
Thánh lễ chiều hôm nay cũng là thánh lễ mừng bổn mạng của Giới Gia trưởng giáo xứ. Chương trình mừng bổn mạng bắt đầu bằng giờ tĩnh tâm vào lúc 17 giờ do một cha thuộc dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu - cha Đa Minh Nguyễn Văn Lương hướng dẫn.

 


Sau giờ tĩnh tâm, thánh lễ bổn mạng do cha sở Phaolô Phạm Quốc Túy chủ tế vào lúc 18 giờ. Đồng tế với ngài có cha Đa Minh Nguyễn Văn Lương, cha Phaxicô Trần Đức Thái – Dòng Linh Mục Thánh Tâm Chúa Giêsu, cha Giuse Ngô Xuân Hiến – Dòng Hiến Sĩ Đức Mẹ. Hiện diện trong thánh lễ còn có quý phó tế, quý soeur, Giới Gia trưởng trong hạt Phú Cường, quý khách và đông đảo bà con giáo dân.
 
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, cha chánh xứ mời gọi cộng đoàn hiệp thông để cầu nguyện cho các gia trưởng biết noi gương thánh Giuse - thánh quan thầy của mình - một lòng tin tưởng phó thác Thiên Chúa, trong những lúc khó khăn. Đồng thời, sống đúng với vai trò quan trọng của mình như thánh cả Giuse trong gia đình Nazareth xưa với đức tính cần cù, nhẫn nại và đặc biệt là sự lắng nghe.

 

 
Trước khi kết thúc thánh lễ, vị đại diện Giới Gia trưởng giáo xứ có lời cảm ơn đến cha chánh xứ, quý cha đồng tế,  quý phó tế, quý soeur, anh em Giới Gia trưởng trong hạt Phú Cường và quý khách. Vị đại diện cũng cảm ơn Hội đồng Mục vụ giáo xứ, các ban ngành đoàn thể và quý cộng đoàn đã hiện diện hiệp thông trong thánh lễ trọng thể này.

 

 
Sau thánh lễ, quý cha, quý thầy và Giới Gia trưởng đã chụp chung tấm hình lưu niệm. Sau đó, mọi người cùng chung vui với nhau trong bữa tiệc thân mật tại hội trường giáo xứ.
 
Giuse Trần Đức Vinh –Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GxBinhHoaLeThanhGiuse2019
 • GxBinhHoaLeThanhGiuse2019
 • GxBinhHoaLeThanhGiuse2019
 • GxBinhHoaLeThanhGiuse2019
 • GxBinhHoaLeThanhGiuse2019
 • GxBinhHoaLeThanhGiuse2019
 • GxBinhHoaLeThanhGiuse2019
 • GxBinhHoaLeThanhGiuse2019
 • GxBinhHoaLeThanhGiuse2019
 • GxBinhHoaLeThanhGiuse2019
 • GxBinhHoaLeThanhGiuse2019
 • GxBinhHoaLeThanhGiuse2019
 • GxBinhHoaLeThanhGiuse2019
 • GxBinhHoaLeThanhGiuse2019
 • GxBinhHoaLeThanhGiuse2019
 • GxBinhHoaLeThanhGiuse2019
 • GxBinhHoaLeThanhGiuse2019
 • GxBinhHoaLeThanhGiuse2019
 • GxBinhHoaLeThanhGiuse2019
 • GxBinhHoaLeThanhGiuse2019
 • GxBinhHoaLeThanhGiuse2019