Clock-Time

Giáo xứ Bình Hoà ngắm Mùa Chay

Chương trình ngắm diễn ra trong 4 ngày từ thứ Hai đến thứ Năm Tuần Thánh. Thành phần tham gia Ngắm là bà con giáo dân trong các khu của Giáo xứ...
Bắt đầu từ thứ Hai Tuần Thánh (ngày 21 tháng 3 năm 2016) trước giờ lễ buổi chiều tại Giáo xứ Bình Hòa đều có nửa giờ Ngắm 15 sự thương khó Đức Chúa Giêsu. Chương trình ngắm bắt đầu lúc 17 giờ 30 và kết thúc lúc 18 giờ để bắt đầu Thánh lễ.
 
 
Chương trình ngắm diễn ra trong 4 ngày từ thứ Hai đến thứ Năm Tuần Thánh. Thành phần tham gia Ngắm là bà con giáo dân trong các khu của Giáo xứ.

 
 
Chương trình ngắm trong những ngày của Tuần Thánh giúp cho bà con giáo dân có dịp tưởng nhớ lại những sự thương khó mà Chúa Giêsu đã phải chịu vì con người. Tuy giờ ngắm chỉ diễn ra trong nửa tiếng nhưng đã giúp mọi người có dịp suy ngẫm lại bản thân để sống đạo tốt hơn. Đây cũng là dịp để mọi người dọn mình, đến với Bí tích Hòa giải khi Tam Nhật Thánh đã đến gần.

 

 
 
Giuse Trần - Ban truyền Thông Giáo Phận