Clock-Time

Giáo Xứ Búng - Thánh Lễ Tiệc Ly Thứ Năm Tuần Thánh

Tại nhà thờ giáo xứ Búng lúc 17 giờ ngày 29-3-2018, cha Micae Lê Văn Khâm chủ tế thánh lễ Tiệc Ly và quí cha đồng tế. Quí tu sĩ nam nữ và cộng đoàn giáo xứ tham dự rất đông đảo...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ BÚNG

THÁNH LỄ TIỆC LY THỨ NĂM TUẦN THÁNH


Chúng ta bước vào Tam Nhật Thánh - là trung tâm của năm Phụng vụ - nói lên Thiên Chúa đã thể hiện tình yêu tới tột đỉnh: "Người yêu thương những kẻ thuộc về mình ở thế gian và Người yêu thương họ đến cùng".

Tại nhà thờ giáo xứ Búng lúc 17 giờ ngày 29-3-2018, cha Micae Lê Văn Khâm chủ tế thánh lễ Tiệc Ly và quí cha đồng tế. Quí tu sĩ nam nữ và cộng đoàn giáo xứ tham dự rất đông đảo.

 Qua đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan (13,1-15), cha Micae chia sẻ trong bài giảng lễ: Chúng ta đang sống trong những giây phút đặc biệt lịch sử cách đây 2.000 năm. Đây là mầu nhiệm mà Thiên Chúa đã vén mở: con người được sống và thông phần với mầu nhiệm mầu nhiệm cứu độ của Ngài. Thiên Chúa đã đến gần và trở nên một trong thân xác con người, mầu nhiệm đó thân thiết và gắn bó về thần linh.

 


Trong khung cảnh chiều thứ Năm, Chúa Giêsu dọn một bữa tiệc, một bữa tiệc rất đặc biệt để thể hiện tình người của Thiên Chúa và tình Chúa nơi con người của Ngài.

Chính vì vậy mà các tín hữu được mời gọi sống những giây phút rất đặc biệt gọi là Tam Nhật Thánh. Mỗi người có nhiều cách để gặp gỡ Chúa Kitô, từng người được khuyến khích qua đời sống đạo đức: mỗi lần đi lễ là mỗi lần cùng tham dự vào chức vụ thượng tế của Đức Kitô. Chính vai trò thượng tế đó vừa là Chúa của con người, vừa là trung gian giữa con người tội lỗi và chính Thiên Chúa. Đồng thời, cũng là con chiên, chính con chiên bị sát tế, sẵn sàng khiêm tốn, can đảm gánh vác tội lỗi nhân loại và để đền tội lỗi bằng cái chết đau khổ thập giá. Đức Kitô can đảm nghiêng mình xuống rửa chân cho các môn đệ.

Cha chủ tế cũng mời gọi mọi người cần hiểu điều này để cố gắng luôn kết hợp với Chúa, để nhờ liên kết với Chúa, mọi người từng bước được biến đổi tâm hồn nên giống Chúa.

Cha cũng mong muốn mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ có được Tam Nhật Thánh tràn đầy ân nghĩa của Thiên Chúa.

 


Kết thúc lời nguyện hiệp lễ, mọi người cùng tham dự vào nghi thức kiệu Mình Thánh Chúa sang bàn thờ phụ.


Têrêsa Nguyễn Hồ

Album hình
 • GxBungLeTiecLy2018
 • GxBungLeTiecLy2018
 • GxBungLeTiecLy2018
 • GxBungLeTiecLy2018
 • GxBungLeTiecLy2018
 • GxBungLeTiecLy2018
 • GxBungLeTiecLy2018
 • GxBungLeTiecLy2018
 • GxBungLeTiecLy2018
 • GxBungLeTiecLy2018
 • GxBungLeTiecLy2018
 • GxBungLeTiecLy2018
 • GxBungLeTiecLy2018
 • GxBungLeTiecLy2018