Clock-Time

Giáo Xứ Búng Đón Mừng Đại Lễ Phục Sinh

Vào lúc 20g00 thứ Bảy, ngày 03-4-2021, thánh lễ Vọng Phục sinh được bắt đầu. Cha chánh xứ Simon Nguyễn Văn Thu chủ tế thánh lễ, quý cha phó đồng tế với ngài. Thánh lễ hôm nay có rất đông bà con giáo dân dự lễ sốt sắng...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ BÚNG ĐÓN MỪNG ĐẠI LỄ PHỤC SINH

Lấp lánh trong muôn vạn tinh tú, ngôi thánh đường Búng với tháp chuông vút cao được sơn mới màu hồng đẹp kỳ lạ, cùng hoà quyện với bao tâm tình tín hữu hướng về lễ Vọng Phục sinh năm nay. Vào lúc 20g00 thứ Bảy, ngày 03-4-2021, thánh lễ Vọng Phục sinh được bắt đầu. Cha chánh xứ Simon Nguyễn Văn Thu chủ tế thánh lễ, quý cha phó đồng tế với ngài. Thánh lễ hôm nay có rất đông bà con giáo dân dự lễ sốt sắng.

Qua sứ điệp của Tin Mừng, cha Simon cho mọi người hiểu thêm về mầu nhiệm Vượt qua. Chúa Kitô đã chết và sống lại trong tiếng Allêluia: Hãy chúc tụng Chúa, hãy ngợi khen Chúa!

Tham dự thánh lễ đêm nay, Chúa Giêsu mời gọi từng người hãy từ bỏ nếp sống cũ, làm mới lại con người mình trong ánh sáng Phục sinh. Dẫu biết rằng cuộc đời bao thử thách, nhưng Chúa đã nói: "Ai muốn theo Ta hãy vác thánh giá mình hằng ngày mà theo Ta". Những hy sinh nhỏ trong đời sống như đọc kinh, lần chuỗi, đi lễ, xưng tội, làm việc bác ái, v.v. là những bước tiến vào đời sống nhân đức, để Chúa thánh hóa, để đón nhận ân sủng cùng Chúa đi hết đoạn đường nhân thế.

Chính khi bị treo trên thập tự, Chúa Giêsu đã xóa mọi tội lỗi và khai lối lên quê trời.

Cùng với ca đoàn, mọi người dâng lời hòa ca, mừng Chúa vinh thắng khải hoàn. Thánh lễ vẫn tiếp diễn trong cuộc đời mỗi người hôm nay một hình khổ giá nhưng chói lọi ánh sáng Phục sinh, để cùng hiệp nguyện sốt sắng.
Thánh lễ kết thúc lúc 21h45, mọi người no thỏa ân tình thánh, ra về trong niềm tin ngời sáng.

Maria Phượng - Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GX-Bung-Vong-Phuc-Sinh-2021
 • GX-Bung-Vong-Phuc-Sinh-2021
 • GX-Bung-Vong-Phuc-Sinh-2021
 • GX-Bung-Vong-Phuc-Sinh-2021
 • GX-Bung-Vong-Phuc-Sinh-2021
 • GX-Bung-Vong-Phuc-Sinh-2021
 • GX-Bung-Vong-Phuc-Sinh-2021
 • GX-Bung-Vong-Phuc-Sinh-2021
 • GX-Bung-Vong-Phuc-Sinh-2021
 • GX-Bung-Vong-Phuc-Sinh-2021
 • GX-Bung-Vong-Phuc-Sinh-2021
 • GX-Bung-Vong-Phuc-Sinh-2021
 • GX-Bung-Vong-Phuc-Sinh-2021
 • GX-Bung-Vong-Phuc-Sinh-2021
 • GX-Bung-Vong-Phuc-Sinh-2021
 • GX-Bung-Vong-Phuc-Sinh-2021
 • GX-Bung-Vong-Phuc-Sinh-2021
 • GX-Bung-Vong-Phuc-Sinh-2021
 • GX-Bung-Vong-Phuc-Sinh-2021
 • GX-Bung-Vong-Phuc-Sinh-2021
 • GX-Bung-Vong-Phuc-Sinh-2021