Clock-Time

Giáo Xứ Búng Mừng Bổn Mạng Cha Simon Nguyễn Văn Thu - Tổng Đại Diện Giáo Phận Phú Cường

Trong thánh lễ Chúa Nhật hôm nay, cộng đoàn giáo xứ Búng hiệp ý cùng cha xứ Simon Nguyễn Văn Thu trong lời tạ ơn và nguyện xin nhân ngày bổn mạng của ngài...

GIÁO XỨ BÚNG

MỪNG BỔN MẠNG CHA SIMON NGUYỄN VĂN THU

- TỔNG ĐẠI DIỆN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG

 
Ngày 28.10 hằng năm, Giáo Hội mừng kính thánh Tông đồ Simon và Giuđa Tađêô. Thế nhưng, năm nay ngày lễ kính rơi vào Chúa Nhật, nên Giáo Hội không cử hành thánh lễ mừng kính hai thánh Tông đồ này. Tuy năm, trong thánh lễ Chúa Nhật hôm nay, cộng đoàn giáo xứ Búng hiệp ý cùng cha xứ Simon Nguyễn Văn Thu trong lời tạ ơn và nguyện xin nhân ngày bổn mạng của ngài.
 


Thánh lễ sáng Chúa Nhật, lúc 4g00, ngày 28-10-2018, với sự hiện diện đông đủ các ban ngành và bà con giáo dân giáo xứ Búng. Cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho cha xứ, bởi bao ơn lành Chúa đổ xuống đời linh mục nhưng cuộc sống vốn nhiều cam go, đi theo Chúa phải chấp nhận sự hy sinh và từ bỏ để dẫn dắt đoàn chiên Chúa. Sau thánh lễ, ông Giuse Nguyễn Văn Xem, đại diện HĐMV GX Búng, mừng bổn mạng cha xứ Simon, cũng là cha Tổng đại diên giáo phận Phú Cường. Xin Chúa ban cho cha nhiều ơn lành phần hồn, phần xác để cha hoàn thành tốt sứ vụ của mình. 
 


Bà con giáo dân Búng rất hân hoan bởi mỗi thánh lễ trong mùa này đều hưởng ơn Toàn xá cho những người hội đủ điều kiện theo luật Hội Thánh.
 
Sau khi thánh lễ kết thúc với lời kinh tạ ơn, mọi người được mời uống cà phê buổi sáng, rồi ra về trong an bình.
 
Maria Nguyễn - Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GxBungBonMangChaSoSimon2018
 • GxBungBonMangChaSoSimon2018
 • GxBungBonMangChaSoSimon2018
 • GxBungBonMangChaSoSimon2018
 • GxBungBonMangChaSoSimon2018
 • GxBungBonMangChaSoSimon2018
 • GxBungBonMangChaSoSimon2018
 • GxBungBonMangChaSoSimon2018
 • GxBungBonMangChaSoSimon2018
 • GxBungBonMangChaSoSimon2018
 • GxBungBonMangChaSoSimon2018
 • GxBungBonMangChaSoSimon2018
 • GxBungBonMangChaSoSimon2018
 • GxBungBonMangChaSoSimon2018
 • GxBungBonMangChaSoSimon2018
 • GxBungBonMangChaSoSimon2018
 • GxBungBonMangChaSoSimon2018
 • GxBungBonMangChaSoSimon2018