Clock-Time

Giáo Xứ Búng Tưởng Niệm Cuộc Thương Khó Và Suy Tôn Thánh Giá Chúa Giêsu Kitô

Vào lúc 17 giờ 30 thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 30-3-2018, tại nhà thờ giáo xứ Búng, cha chánh xứ Micae Lê Văn Khâm đã chủ sự nghi thức suy tôn thánh giá. Cùng hiện diện có hai cha phó và một cha khách và đông đảo quý tu sĩ nam nữ, giáo dân trong và ngoài giáo xứ...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ BÚNG

TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ

VÀ SUY TÔN THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU KIT
Ô


Thứ Sáu Tuần Thánh, Giáo Hội tưởng niệm việc Đức Giêsu chịu chết để chuộc tội thiên hạ. Chiều nay là "giờ" của Đức Giêsu hoàn tất chương trình cứu chuộc nhân loại: "Giờ" của Người Tôi Trung mà tiên tri Isaia đã loan báo. "Giờ" đó được hoàn tất trên thánh giá.
 


Vào lúc 17 giờ 30 thứ Sáu Tuần Thánh, ngày 30-3-2018, tại nhà thờ giáo xứ Búng, cha chánh xứ Micae Lê Văn Khâm đã chủ sự nghi thức suy tôn thánh giá. Cùng hiện diện có hai cha phó và một cha khách và đông đảo quý tu sĩ nam nữ, giáo dân trong và ngoài giáo xứ.

 


Sau nghi thức suy tôn thánh giá rất đông giáo dân thành kính hôn chân Chúa.

 




Têrêsa Nguyễn Hồ - Truyền thông Phú Cường