Clock-Time

Giáo Xứ Cao Xá Chầu Thánh Thể 24 Giờ

Theo ý Đức cha Giuse và được sự tin tưởng của cha quản hạt Gioan Võ Hoàn Sinh, giáo xứ Cao Xá tổ chức chương trình chầu Thánh Thể 24h với chủ đề: "Nơi Chúa có sự tha thứ". Các giờ chầu được diễn ra trong suốt thời gian 24 tiếng đồng hồ...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ CAO XÁ CHẦU THÁNH THỂ 24 GIỜ


Trong sứ điệp Mùa Chay năm nay với chủ đề trích từ câu Tin Mừng theo thánh Mátthêu: "Vì tội ác gia tăng, nên lòng yêu mến của nhiều người sẽ nguội đi" (Mt 24,12), Đức Thánh cha kêu gọi các tín hữu trong Mùa Chay không ngừng cầu nguyện, bác ái và chay tịnh, vì đó là phương dược linh nghiệm để sống tâm tình Mùa Chay thánh. Đồng thời, theo ý Đức cha Giuse và được sự tin tưởng của cha quản hạt Gioan Võ Hoàn Sinh, giáo xứ Cao Xá tổ chức chương trình chầu Thánh Thể 24h với chủ đề: "Nơi Chúa có sự tha thứ". Các giờ chầu được diễn ra trong suốt thời gian 24 tiếng đồng hồ và bắt đầu từ 19h30 thứ Sáu ngày 09-3-2018 đến 19h30 thứ Bảy ngày 10-3-2018.
 


Đúng 19h30 ngày 09-3, cha Antôn Nguyễn Hoàng Chương, OP. - phó xứ Cao Xá - đã đặt Mình thánh Chúa, ngài xông hương và kiệu Thánh Thể từ trong nhà thờ đến nhà chầu của giáo xứ. Trong quá trình kiệu được chia làm ba chặng; mỗi chặng thầy phó tế xông hương; cộng đoàn cùng quì hướng về Thánh Thể và suy niệm về lòng yêu thương tha thứ của Thiên Chúa - Đấng giàu lòng thương xót.

Khi đoàn kiệu tới nhà chầu, cha Antôn cung kính đặt Thánh Thể Chúa trên bàn thờ nhà chầu, ngài xông hương Thánh Thể. Trong khi đó, cộng đoàn tín hữu quì thờ lạy Chúa. Liền sau đó là giờ chầu đầu tiên; và các giờ chầu tiếp theo diễn ra đến 19h30 ngày hôm sau. Đặc biệt giáo dân không để giờ chầu nào trống.

Trần Hoàng Thái – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GxCaoXaChau24h2018
 • GxCaoXaChau24h2018
 • GxCaoXaChau24h2018
 • GxCaoXaChau24h2018
 • GxCaoXaChau24h2018
 • GxCaoXaChau24h2018
 • GxCaoXaChau24h2018
 • GxCaoXaChau24h2018
 • GxCaoXaChau24h2018
 • GxCaoXaChau24h2018
 • GxCaoXaChau24h2018
 • GxCaoXaChau24h2018
 • GxCaoXaChau24h2018
 • GxCaoXaChau24h2018
 • GxCaoXaChau24h2018
 • GxCaoXaChau24h2018
 • GxCaoXaChau24h2018
 • GxCaoXaChau24h2018
 • GxCaoXaChau24h2018
 • GxCaoXaChau24h2018
 • GxCaoXaChau24h2018
 • GxCaoXaChau24h2018
 • GxCaoXaChau24h2018
 • GxCaoXaChau24h2018
 • GxCaoXaChau24h2018
 • GxCaoXaChau24h2018
 • GxCaoXaChau24h2018
 • GxCaoXaChau24h2018
 • GxCaoXaChau24h2018