Clock-Time

Giáo Xứ Cao Xá Cử Hành Phụng Vụ Thứ Tư Lễ Tro

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội bước vào Mùa Chay thánh bằng thứ Tư Lễ Tro. Giáo xứ Cao Xá cũng long trọng bước vào thời gian thanh luyện này. Cha phó Antôn nhắc nhở cộng đoàn...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ CAO XÁ


CỬ HÀNH PHỤNG VỤ THỨ TƯ LỄ TRO 

Hôm nay, toàn thể Giáo Hội bước vào Mùa Chay thánh bằng thứ Tư Lễ Tro. Giáo xứ Cao Xá cũng long trọng bước vào thời gian thanh luyện này. Cha phó Antôn nhắc nhở cộng đoàn: Mùa Chay là thời gian thanh luyện và nhìn lại chính mình để xứng đáng đón mừng đại lễ Phục sinh. Và hôm nay - thứ Tư Lễ Tro - cộng đoàn cùng ăn chay kiêng thịt để biểu lộ lòng ăn năn, sám hối và tưởng nhớ đến cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu Kitô.
 

Trong bài giảng, thầy Phêrô cũng chia sẻ với chủ đề: “Trở về”. Mùa Chay là dịp thuận lợi và thích hợp để chúng ta trở về với Chúa là Cha và là chủ cuộc đời chúng ta. Chúng ta trở về sau bao lần lầm lạc trên hành trình đức tin. Chính Chúa đang kêu mời chúng ta hãy quay về và Ngài luôn chào đón chúng ta. Sống Mùa Chay thánh chúng ta được mời gọi làm ba việc: ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và làm việc bác ái. Hôm nay, mỗi người sẽ được xức tro lên đầu mình để cho chúng ta biết rằng thân phận con người chỉ là tro bụi, yếu hèn. Tro ở đây không đồng nghĩa với tàn lụi nhưng với biểu hiện sự khiêm nhường nhận mình tội lỗi trước mặt Thiên Chúa. Ước mong mỗi người trong giáo xứ chúng ta sống Mùa Chay thật ý nghĩa và đầy tràn ân sủng của Chúa.

Sau bài giảng, cha phó Antôn làm phép tro; tiếp đó, cộng đoàn xếp hàng lên lần lượt xức tro. Bụi tro biểu lộ tâm hồn thành tâm ăn năn thống hối sau khi đã phạm tội. Tro bụi gắn liền với tội lỗi đã phạm, người Do Thái có thói quen rắc tro lên đầu để biểu hiện con người tội lỗi cần đến lòng thương xót của Thiên Chúa. Tội lỗi ngập tràn như tro lấm lem dính đầy trên người. Con người đôi khi trộn lẫn tro bụi vào thực phẩm mình dùng để xin lòng thương xót hoặc dường như để đánh các tội mình đã phạm. Phụng vụ Giáo Hội vào thứ Tư Lễ Tro, cũng nhắc nhở con người ý thức thân phận mình là tro bụi và khi rắc tro trên đầu cũng được mời gọi: “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng”.

Truyền thông Cao Xá

Album hình
  • GxCaoXaLeTro2018
  • GxCaoXaLeTro2018
  • GxCaoXaLeTro2018
  • GxCaoXaLeTro2018
  • GxCaoXaLeTro2018
  • GxCaoXaLeTro2018