Clock-Time

Giáo Xứ Cao Xá Cử Hành Thánh Lễ Mừng Kỷ Niệm 101 Năm Đức Mẹ Hiện Ra Tại Fatima

Toàn thể cộng đoàn giáo xứ Cao Xá dâng thánh lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ vì muôn ơn lành đã đổ xuống trên toàn thể cộng đoàn cách riêng mỗi người, cùng với đó, kỉ niệm lại biến cố lịch sử của 101 năm về trước. 
 
TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ CAO XÁ CỬ HÀNH THÁNH LỄ

MỪNG KỶ NIỆM 101 NĂM ĐỨC MẸ HIỆN RA TẠI FATIMA 
      Một trăm lẻ một năm trước, năm 1917, Đức Mẹ đã hiện ra với ba trẻ nhỏ làng Fatima, nước Bồ Đào Nha. Đây là một biến cố lớn và lưu truyền mãi về sau. Đến ngày nay là tròn 101 năm. Toàn thể cộng đoàn giáo xứ Cao Xá dâng thánh lễ tạ ơn Chúa và Đức Mẹ vì muôn ơn lành đã đổ xuống trên toàn thể cộng đoàn cách riêng mỗi người, cùng với đó, kỉ niệm lại biến cố lịch sử của 101 năm về trước.

     Trước thánh lễ, cộng đoàn cung nghinh kiệu Đức Mẹ Fatima xung quanh thánh đường. Sau cuộc rước, cộng đoàn dâng 12 kinh kính Đức Mẹ và cùng lắng đọng qua những bài múa dâng hoa do các em thiếu nhi trong giáo xứ dâng kính Mẹ. Sau đó là thánh lễ tạ ơn và mừng kỉ niệm Mẹ hiện ra tại Fatima.
 

      Đức Mẹ Fatima cũng là bổn mạng của nhóm cầu nguyện 12 giờ trưa liên xứ: Cao Xá – Vinh Sơn – Thánh Tuân. Với những lời kinh của rất đông quý cụ, quý cô bác, quý anh chị và các em thiếu nhi vào lúc 12 giờ trưa hằng ngày, giờ Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, đã có rất nhiều người được ơn từ Đức Mẹ và có rất nhiều phép lạ vô hình đã diễn ra. Cha chánh xứ đã dành rất nhiều những lời chúc và những lời khen cho nhóm cầu nguyện này. Để đáp lại tình cảm của cha và cộng đoàn dành cho, một vị đại diện nhóm đã thay mặt cám ơn quý cha và cộng đoàn.
 

       Nguyện xin Mẹ Maria Fatima ban cho cộng đoàn giáo xứ, cách riêng nhóm cầu nguyện 12 giờ trưa liên xứ muôn ơn lành hồn xác để mỗi người trở thành mỗi chứng nhân rao truyền Tin Mừng Chúa trong thế giới hôm nay.


Gia Huy & Trần Vy – Truyền thông Cao Xá 
Album hình
 • GxCaoXa101NamMeFatima
 • GxCaoXa101NamMeFatima
 • GxCaoXa101NamMeFatima
 • GxCaoXa101NamMeFatima
 • GxCaoXa101NamMeFatima
 • GxCaoXa101NamMeFatima
 • GxCaoXa101NamMeFatima
 • GxCaoXa101NamMeFatima
 • GxCaoXa101NamMeFatima
 • GxCaoXa101NamMeFatima
 • GxCaoXa101NamMeFatima
 • GxCaoXa101NamMeFatima
 • GxCaoXa101NamMeFatima
 • GxCaoXa101NamMeFatima
 • GxCaoXa101NamMeFatima
 • GxCaoXa101NamMeFatima
 • GxCaoXa101NamMeFatima
 • GxCaoXa101NamMeFatima
 • GxCaoXa101NamMeFatima
 • GxCaoXa101NamMeFatima