Clock-Time

Giáo Xứ Cao Xá Cung Nghinh Thánh Thể

Hằng năm, vào tháng Sáu, cộng đoàn giáo xứ Cao Xá có truyền thống cung nghinh Thánh Thể đến các giáo khu và cử hành giờ đền tạ Thánh Tâm Chúa. Sau các thánh lễ ngày thứ Sáu, quý cha đặt Mình Thánh Chúa và cùng với quý tu sĩ, cộng đoàn cung nghinh đến các giáo khu...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ CAO XÁ CUNG NGHINH THÁNH THỂ


Hằng năm, vào tháng Sáu, cộng đoàn giáo xứ Cao Xá có truyền thống cung nghinh Thánh Thể đến các giáo khu và cử hành giờ đền tạ Thánh Tâm Chúa. Sau các thánh lễ ngày thứ Sáu, quý cha đặt Mình Thánh Chúa và cùng với quý tu sĩ, cộng đoàn cung nghinh đến các giáo khu.
 


Thánh Thể chính là thịt và máu từ nơi trái tim đầy yêu thương và từ ái của Chúa Giêsu. Vì thế, cha chánh xứ luôn khuyến khích cộng đoàn năng rước lễ, làm các việc đạo đức, nhất là tham dự các giờ chầu Thánh Thể cũng như các cuộc cung nghinh Thánh Thể đến các giáo khu. Lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể được thể hiện rất rõ, cộng đoàn tham dự các giờ chầu cũng như các cuộc cung nghinh Thánh Thể rất đông và sốt sắng.
 


Xin Thánh Tâm Chúa Giêsu, ban tràn đầy tình yêu thương của ngài trên giáo phận, giáo xứ và mỗi người giáo dân.

Gia Huy & Trần Vy – Truyền thông Cao Xá