Clock-Time

Giáo Xứ Cao Xá Mừng Chúa Nhật Lễ Lá

Cùng với toàn thể Giáo Hội bước vào Tuần Thánh với Chúa Nhật lễ Lá, ngày 25.3.2018, cộng đoàn giáo xứ Cao Xá đã sống lại những giây phút linh thiêng ngày xưa khi Chúa Giêsu vào thành.
TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ CAO XÁ MỪNG CHÚA NHẬT LỄ LÁ


Cùng với toàn thể Giáo Hội bước vào Tuần Thánh với Chúa Nhật lễ Lá, ngày 25.3.2018, cộng đoàn giáo xứ Cao Xá đã sống lại những giây phút linh thiêng ngày xưa khi Chúa Giêsu vào thành. Trước thánh lễ, cha chủ tế và cộng đoàn quy tụ nhau nơi đài Đức Mẹ để cử hành nghi thức làm phép lá và rước lá. Mỗi người đều cầm trên tay một chiếc lá được gấp tỉ mỉ những hình dạng khác nhau như: cào cào, hoa hồng, xoắn ốc,… Thánh lễ diễn ra rất trang nghiêm và đầy hân hoan như dân thành Giêrusalem ngày xưa tung hô Chúa Giêsu khi Người vào thành.
 

Tối cùng ngày, giáo xứ có buổi diễn nguyện tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu do các anh chị giáo lý viên trong giáo xứ trình diễn. Qua buổi diễn nguyện, cộng đoàn nhìn lại những đau khổ mà Chúa Giêsu ngày xưa đã chịu và hồi tâm để bước vào Tuần Thánh. Tuy không phải là những diễn viên chuyên nghiệp và tài năng nhưng với sự chân thực và tình yêu thương, các anh chị giáo lý viên đã khắc hoạ rõ nét những nhân vật của mình và mang lại nhiều cảm xúc cho cộng đoàn.


Gia Huy & Trần Vy – Truyền thông Cao Xá

 
Album hình
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018
 • GxCaoXaLeLa2018