Clock-Time

Giáo Xứ Cao Xá Mừng Lễ Chúa Nhật 4 Phục Sinh

Cùng với toàn thể Giáo Hội mừng lễ Chúa Chiên Lành vào Chúa Nhật 4 Phục Sinh, cộng đoàn giáo xứ Cao Xá cũng có những hoạt động để cổ võ ơn gọi linh mục và tu sĩ. Đặc biệt nhất là giới thiệu các phẩm trật trong Giáo Hội cũng như một số dòng tu tại Việt Nam...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ CAO XÁ
MỪNG LỄ CHÚA NHẬT 4 PHỤC SINH


Cùng với toàn thể Giáo Hội mừng lễ Chúa Chiên Lành vào Chúa Nhật 4 Phục Sinh, cộng đoàn giáo xứ Cao Xá cũng có những hoạt động để cổ võ ơn gọi linh mục và tu sĩ. Đặc biệt nhất là giới thiệu các phẩm trật trong Giáo Hội cũng như một số dòng tu tại Việt Nam.
 


Với sự thơ ngây và dễ thương của các em thiếu nhi đã thể hiện rõ nét và sinh động các phẩm trật trong Giáo Hội cũng như các dòng tu. Cùng với đó, cũng có nhạc kịch do các anh chị giáo lý viên trình bày nói lên những gian nan trong đời sống tu trì, muốn theo Chúa phải từ bỏ tất cả, vác lấy thánh giá mà theo Ngài.
 


Qua những hoạt động đó, toàn thể cộng đoàn mong muốn có nhiều bạn trẻ đáp lại lời mời gọi của Chúa sống đời sống tu trì để chính những thợ gặt theo Chúa là những người thức tỉnh thế giới này. Nguyện xin Chúa ban cho thế giới, các riêng tại Việt Nam có thêm nhiều thợ gặt để gặt những bó lúa đang chín vàng của Giáo Hội.

Gia Huy & Trần Vy – Truyền thông Cao Xá

Album hình
 • GxCaoXaLeChuaChienLanh2018
 • GxCaoXaLeChuaChienLanh2018
 • GxCaoXaLeChuaChienLanh2018
 • GxCaoXaLeChuaChienLanh2018
 • GxCaoXaLeChuaChienLanh2018
 • GxCaoXaLeChuaChienLanh2018
 • GxCaoXaLeChuaChienLanh2018
 • GxCaoXaLeChuaChienLanh2018
 • GxCaoXaLeChuaChienLanh2018
 • GxCaoXaLeChuaChienLanh2018
 • GxCaoXaLeChuaChienLanh2018
 • GxCaoXaLeChuaChienLanh2018
 • GxCaoXaLeChuaChienLanh2018