Clock-Time

Giáo Xứ Cao Xá Mừng Lễ Truyền Tin

Chiều thứ Hai ngày 09.4.2018, cộng đoàn giáo xứ Cao Xá cùng nhau quy tụ nơi tượng đài Đức Mẹ để cử hành thánh lễ Truyền Tin. Khởi đầu thánh lễ, cha chánh xứ kêu gọi cộng đoàn học theo gương Mẹ Maria: khiêm nhu và vâng phục. 
TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ CAO XÁ MỪNG LỄ TRUYỀN TIN
 
Chiều thứ Hai ngày 09.4.2018, cộng đoàn giáo xứ Cao Xá cùng nhau quy tụ nơi tượng đài Đức Mẹ để cử hành thánh lễ Truyền Tin. Khởi đầu thánh lễ, cha chánh xứ kêu gọi cộng đoàn học theo gương Mẹ Maria: khiêm nhu và vâng phục. Thánh lễ diễn ra thật long trọng và có rất đông người tham dự.

Trong bài chia sẻ, cha chánh xứ có nói: “Mỗi việc làm của chúng ta đều có dự định, dự tính. Và chúng ta luôn mong muốn công việc đó hoàn thành tốt. Thiên Chúa cũng thế, Ngài cũng có dự định, dự tính để cứu chuộc con người và những dự tính đầu tiên được hoàn thành rất suôn sẻ nơi Đức Maria. Đức Maria đã khai mở công trình cứu độ của Thiên Chúa. Ngài dùng chính hình ảnh con người, mặc lấy thân phận con người để cứu chuộc con người. Chúng ta cũng phải ý thức về thân phận chúng ta, một thân phận cao quý và được Thiên Chúa yêu thương”. 

Chính lời xin vâng của Mẹ Maria đã mở ra cho toàn nhân loại một nguồn sống mới, một thế giới mới. Lời thưa “xin vâng” như Mẹ Maria trong thế giới hôm nay thật khó khăn và đầy thử thách. 

Gia Huy & Trần Vy – Truyền thông Cao Xá
Album hình
 • GxCaoXaLeTruyenTin2018
 • GxCaoXaLeTruyenTin2018
 • GxCaoXaLeTruyenTin2018
 • GxCaoXaLeTruyenTin2018
 • GxCaoXaLeTruyenTin2018
 • GxCaoXaLeTruyenTin2018
 • GxCaoXaLeTruyenTin2018
 • GxCaoXaLeTruyenTin2018
 • GxCaoXaLeTruyenTin2018
 • GxCaoXaLeTruyenTin2018
 • GxCaoXaLeTruyenTin2018
 • GxCaoXaLeTruyenTin2018
 • GxCaoXaLeTruyenTin2018
 • GxCaoXaLeTruyenTin2018