Clock-Time

Giáo Xứ Cao Xá Tĩnh Tâm Và Xưng Tội Mùa Vọng

Tối ngày 11 tháng 12 năm 2018, buổi tĩnh tâm dành cho cộng đoàn giáo xứ do cha  Giuse Nguyễn Phan Tài, OP. thuyết giảng, với chủ đề “Thấy ơn cứu độ”. Qua buổi tĩnh tâm, cha Giuse đã chỉ ra những thung lũng, đồi cao, khúc quanh co trong đời sống gia đình...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ CAO XÁ

TĨNH TÂM VÀ XƯNG TỘI MÙA VỌNG

 
Ngày đại lễ Giáng Sinh đã đến gần, cộng đoàn giáo xứ Cao Xá cùng sốt sắng dọn lòng để chuẩn bị đón mừng Hài Nhi Giêsu.

 

 
Tối ngày 11 tháng 12 năm 2018, buổi tĩnh tâm dành cho cộng đoàn giáo xứ do cha  Giuse Nguyễn Phan Tài, OP. thuyết giảng, với chủ đề “Thấy ơn cứu độ”. Qua buổi tĩnh tâm, cha Giuse đã chỉ ra những thung lũng, đồi cao, khúc quanh co trong đời sống gia đình. Hãy lấp đầy những thung lũng, bạt những đồi cao và uốn cho ngay những khúc đường quanh co là điều cha Giuse nhấn mạnh để chuẩn bị tâm hồn thật xứng đáng đón mừng Chúa đến. Sau buổi tĩnh tâm, cộng đoàn lắng đọng tâm hồn và chiêm ngưỡng Chúa Giêsu Thánh Thể để nghe tiếng Chúa.

 

 
Sáng ngày 14 tháng 12, cha phó Antôn và quý thừa tác viên đã đến thăm và trao Mình Thánh Chúa cho các bệnh nhân trong giáo xứ để tăng thêm sức mạnh và tỉnh thức chờ Chúa đến. Tối cùng ngày, quý cha trong giáo hạt đã đến ban bí tích Hòa Giải cho cộng đoàn để tâm hồn trở nên xứng đáng đón mừng Hài Nhi Giêsu.
 
Gia Huy & Trần Vy - Truyền thông Cao Xá

Album hình
 • GxCaoXaTinhTamMuaVong2018
 • GxCaoXaTinhTamMuaVong2018
 • GxCaoXaTinhTamMuaVong2018
 • GxCaoXaTinhTamMuaVong2018
 • GxCaoXaTinhTamMuaVong2018
 • GxCaoXaTinhTamMuaVong2018
 • GxCaoXaTinhTamMuaVong2018
 • GxCaoXaTinhTamMuaVong2018
 • GxCaoXaTinhTamMuaVong2018
 • GxCaoXaTinhTamMuaVong2018
 • GxCaoXaTinhTamMuaVong2018
 • GxCaoXaTinhTamMuaVong2018
 • GxCaoXaTinhTamMuaVong2018