Clock-Time

Giáo Xứ Dầu Tiếng Bầu Cử Ban Thường Vụ Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Nhiệm Kỳ 2020-2024

Cùng tham dự buổi tổ chức bầu cử hôm nay còn có cha phó Giuse Trần Văn Lâm, quý sơ thuộc cộng đoàn Mến Thánh Giá Tân Việt - Dầu Tiếng, đại diện các hội, đoàn trong giáo xứ. Ngay sau thánh lễ 06g00 sáng Chúa Nhật 30 Thường niên kết thúc, các công tác chuẩn bị cho việc bầu cử Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã được sẵn sàng...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ DẦU TIẾNG BẦU CỬ BAN THƯỜNG VỤ HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ NHIỆM KỲ 2020-2024

Theo tinh thần Công đồng Vaticano II: “Giáo dân được mời gọi tham gia, trợ giúp, chia sẻ công việc mục vụ trong Giáo Hội một cách tích cực tùy theo ơn gọi và khả năng của từng người”. 

Nhằm góp phần xây dựng giáo xứ thành một “cộng đoàn tư tế, phụng thờ Thiên Chúa, sống, làm chứng và loan truyền Tin Mừng, yêu thương và phục vụ cho sự sống và phẩm giá con người trong bối cảnh văn hoá xã hội ngày nay”,  tại giáo xứ Dầu Tiếng, vào lúc 07g30 ngày 25/10/2020, dưới sự chủ trì của cha Chánh xứ Giuse Nguyễn Thái Nghĩ, đã tổ chức bầu cử Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ giáo xứ nhiệm kỳ 4 năm (2020-2024) theo quy chế của giáo phận Phú Cường

Cùng tham dự buổi tổ chức bầu cử hôm nay còn có cha phó Giuse Trần Văn Lâm, quý sơ thuộc cộng đoàn Mến Thánh Giá Tân Việt - Dầu Tiếng, đại diện các hội, đoàn trong giáo xứ. Ngay sau thánh lễ 06g00 sáng Chúa Nhật 30 Thường niên kết thúc, các công tác chuẩn bị cho việc bầu cử Hội đồng Mục vụ giáo xứ đã được sẵn sàng.

Đúng 07g30, cha Chánh xứ Giuse đã khai mạc chương trình bầu cử bằng việc xin ơn Chúa thánh hóa và phó dâng công việc hệ trọng này trong tay nhân lành của Mẹ Maria phù hộ.

Đợt bầu chọn này, cộng đoàn giáo xứ sẽ chọn ra 5 vị trong danh sách 13 ứng viên, theo cha chánh xứ Giuse: “Việc bầu cử Ban Thường vụ HĐMVGX là một trong những hoạt động rất quan trọng. Đây là những giáo dân đại diện cho cộng đoàn giáo xứ cùng với cha chánh xứ sẽ lên kế hoạch, chương trình hoạt động lớn nhỏ của giáo xứ và cùng với cha chánh xứ điều hành hoạt động mục vụ của giáo xứ”.

Ý thức được đây là một hoạt động rất quan trọng trong giáo xứ cũng như tính hiệp thông và liên đới với giáo phận nên các công việc chuẩn bị cho cuộc bầu chọn đã được cha chánh xứ và HĐMVGX tiến hành suốt gần tháng vừa qua. Từ việc xem xét các văn bản giáo luật, nội quy, quy chế bầu cử HĐMVGX của giáo phận Phú Cường, tiêu chuẩn và đề cử ứng viên từ các giáo khu và hội đoàn.  Đặc biệt, đây là lần đầu tiên giáo dân trực tiếp bầu chọn Ban Thường vụ (5 người) từ danh sách đã niêm yết công khai tại nhà thờ trong suốt hơn một tuần qua. Việc thực hiện công việc này đã làm cho nhiều anh chị em giáo dân tỏ ra hài lòng với cách thức bầu chọn mới.

Trước khi bt đầu tiến hành công việc bỏ phiếu, cha Chánh xứ Giuse đã đọc lại quy chế Hội đồng Mục vụ Giáo xứ, việc tuyển chọn theo quy định của giáo phận Phú Cường. Cha Giuse cũng giới thiệu tổ bầu cử có trách nhiệm phát phiếu bầu, kiểm phiếu và giám sát công việc bầu cử sao cho minh bạch và hợp lý.

Sau hơn 1g30 làm việc tận tình của Ban bầu cử và Tổ kiểm phiếu, với sự chứng kiến của cha chánh xứ, cha phó xứ, đại diện quý dì 49 ứng cử viên đại diện giáo dân tham gia bỏ phiếu tín nhiệm. Cuộc bầu chọn đã có kết quả sau khi Tổ bầu cử kiểm điếm để chọn 5 người có số phiếu cao vào Ban Thường vụ HĐMVGX mới nhiệm kỳ 4 năm: 2020-2024.

Chương trình bầu cử Ban Thường vụ HĐMVGX đã diễn ra hết sức tốt đẹp trong sự minh bạch, nghiêm túc và tinh thần trách nhiệm đối với cộng đoàn giáo xứ.

Xin kính chúc tân Ban Thường vụ Hội đồng Mục vụ giáo xứ trở thành những cánh tay nối dài giữa cộng đoàn giáo xứ với cha chánh xứ, hầu tích cực góp phần “xây dựng giáo xứ ngày càng phát triển theo nền văn minh tình thương” giữa lòng thế giới hôm nay.

Giuse Trần Thái Nhàn – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GXDauTieng-BauHoiDongMucVuGiaoXu2020
 • GXDauTieng-BauHoiDongMucVuGiaoXu2020
 • GXDauTieng-BauHoiDongMucVuGiaoXu2020
 • GXDauTieng-BauHoiDongMucVuGiaoXu2020
 • GXDauTieng-BauHoiDongMucVuGiaoXu2020
 • GXDauTieng-BauHoiDongMucVuGiaoXu2020
 • GXDauTieng-BauHoiDongMucVuGiaoXu2020
 • GXDauTieng-BauHoiDongMucVuGiaoXu2020
 • GXDauTieng-BauHoiDongMucVuGiaoXu2020
 • GXDauTieng-BauHoiDongMucVuGiaoXu2020
 • GXDauTieng-BauHoiDongMucVuGiaoXu2020
 • GXDauTieng-BauHoiDongMucVuGiaoXu2020
 • GXDauTieng-BauHoiDongMucVuGiaoXu2020
 • GXDauTieng-BauHoiDongMucVuGiaoXu2020
 • GXDauTieng-BauHoiDongMucVuGiaoXu2020
 • GXDauTieng-BauHoiDongMucVuGiaoXu2020
 • GXDauTieng-BauHoiDongMucVuGiaoXu2020
 • GXDauTieng-BauHoiDongMucVuGiaoXu2020
 • GXDauTieng-BauHoiDongMucVuGiaoXu2020
 • GXDauTieng-BauHoiDongMucVuGiaoXu2020
 • GXDauTieng-BauHoiDongMucVuGiaoXu2020
 • GXDauTieng-BauHoiDongMucVuGiaoXu2020