Clock-Time

Giáo Xứ Dầu Tiếng Khai Mạc Tuấn Thánh

Tuần Thánh là cử hành mầu nhiệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu với những biến cố cuối đời của Ngài, cũng như hiện thực hóa lại cuộc đời Chúa Giêsu trong mỗi người, trong Giáo Hội...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ DẦU TIẾNG KHAI MẠC TUẤN THÁNHTuần Thánh là cử hành mầu nhiệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu với những biến cố cuối đời của Ngài, cũng như hiện thực hóa lại cuộc đời Chúa Giêsu trong mỗi người, trong Giáo Hội.

Vào lúc 06g00 ngày 25-3-2018, tại nguyện đường giáo xứ Dầu Tiếng, cha chánh xứ Giuse Nguyễn Thái Nghĩ đã long trọng cử hành Lễ Lá để tưởng nhớ lại cuộc Đức Giê-su vào thành Giêrusalem với tư cách là Đấng Thiên Sai, được dân chúng đi theo và hoan hô như đón mừng một ông vua khải hoàn vào thành để lên làm vua. Nhưng Đức Giêsu lại không đáp ứng khát mong một ông vua trần thế của dân Do Thái: Thay vì ngồi trên mình ngựa chiến oai phong khải hoàn vào thành, thì Người lại chọn ngồi trên lưng con lừa hiền lành như ông vua mục tử hòa bình khiêm hạ.

 


Hiệp dâng thánh lễ còn có cha phó Matthiêu Nguyễn Thanh Yên, quý nữ tu cộng đoàn Mến Thánh Giá Tân Việt - Dầu Tiếng, các thành viên Hội đồng Mục vụ và đông giáo dân trong, ngoài giáo xứ.

Trước thánh lễ, cha Giuse đã long trọng cử hành nghi thức làm phép lá tại sân nhà xứ; sau đó mọi người cầm lá theo sau cha chủ tế vào ngôi nhà nguyện tiến lên cung thánh. Đây là nghi thức diễn tả việc Chúa Giêsu vào thánh thánh Giêrusalem để chịu chết trên cây thập giá mà chuộc tội cho nhân loại.

 


Trong bài giảng, cha Matthiêu nhắc nhớ Chủ Nhật Lễ Lá khởi đầu cho Tuần Thánh, một tuần quan trọng nhất trong tuần cử hành phụng vụ Kitô giáo. Tuần Thánh là cử hành mầu nhiệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu với những biến cố cuối đời của Người. Đức Giêsu là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ. Cuộc thương khó và cái chết của Đức Giêsu đã nêu bật được tình thương hải hà của Thiên Chúa đối với con người và với người Do Thái. Đức Giêsu là một tôi tớ trung thành của Thiên Chúa, đã vâng lời cho đến chết để trung thành với đường lối cứu độ của Thiên Chúa.

Trước đó lúc 05h30, cha Giuse đã cử hành ban bí tích Khai Tâm Kitô giáo cho một dự tòng và hợp thức hóa cho một đôi hôn phối bị ngăn trở không được thông phần trong các bí tích. Nay nhân Mùa Chay thánh nầy xin được lập lại các thủ tục theo Giáo luật để được hưởng nhận những ân ban của Thiên Chúa dành cho một Kitô hữu thánh thiện trở lại từ đây.

 


 Cùng ngày vào lúc 16h30, thánh Lễ dành cho các em thiếu nhi, do cha phó Matthêu Nguyễn Thanh Yên chủ tế. Ngài cũng đã long trọng cử hành nghi thức rước lá từ sân nhà xứ. Đoàn rước chiều nay được quý dì hướng dẫn các em cầm lá trên tay trật rự theo hàng lối cùng tiến vào nguyện đường để hiệp dâng thánh lễ thật sốt sắng.

Sau khi nhận phép lành cuối lễ, ca đoàn Thiếu nhi cất cao tiếng hát bài: “Con đường nào Chúa đã đi qua” đã kết thúc thánh lễ chiều vào lúc 17g30 thật sốt mến.

Giuse Trần Thái Nhàn – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GxDauTiengLeLa2018
 • GxDauTiengLeLa2018
 • GxDauTiengLeLa2018
 • GxDauTiengLeLa2018
 • GxDauTiengLeLa2018
 • GxDauTiengLeLa2018
 • GxDauTiengLeLa2018
 • GxDauTiengLeLa2018
 • GxDauTiengLeLa2018
 • GxDauTiengLeLa2018
 • GxDauTiengLeLa2018