Clock-Time

Giáo Xứ Hoàng Châu Chầu Mình Thánh Chúa

Sáng Chúa Nhật ngày 15 tháng 4 năm 2018, Chúa Nhật thứ 3 Phục Sinh, cha Phêrô Tạ Văn Đức - Quản hạt Lạc An, đã long trọng dâng thánh lễ, khai mạc ngày chầu Mình Thánh Chúa thay cho giáo phận Phú Cường tại giáo xứ Hoàng Châu, giáo hạt Lạc An...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ HOÀNG CHÂU CHẦU MÌNH THÁNH CHÚA


Sáng Chúa Nhật ngày 15 tháng 4 năm 2018, Chúa Nhật thứ 3 Phục Sinh, cha Phêrô Tạ Văn Đức - Quản hạt Lạc An, đã long trọng dâng thánh lễ, khai mạc ngày chầu Mình Thánh Chúa thay cho giáo phận Phú Cường tại giáo xứ Hoàng Châu, giáo hạt Lạc An.

Đồng tế trong thánh lễ có quí cha trong giáo hạt Lạc An, quí tu sĩ nam nữ và rất nhiều bà con giáo dân trong giáo xứ tham dự.

 


Đúng 6g30, đoàn đồng tế hân hoan tiến vào ngôi thánh đường. Gợi ý đầu thánh lễ, cha Phêrô có lời chia sẻ: “Hôm nay, chúng ta dâng thánh lễ Chúa Nhật thứ 3 Phục Sinh. Xin mời mọi người hãy sám hối xem lại đời sống của mình trong tư tưởng, lời nói và việc làm cùng những điều thiết xót. Xin Chúa thứ tha những lầm lỗi của chúng ta để xứng đáng dâng thánh lễ”.

Trong phần chia sẻ lời Chúa, cha Phêrô Nguyễn Văn Quốc - Chánh xứ Võng Phan - đã nói lên tâm tình của ngày Chúa Nhật thứ 3 Phục Sinh. Ngày hôm nay giáo xứ Hoàng Châu chầu lượt thay cho giáo phận để cầu nguyện cho giáo phận và tất cả mọi người. Qua những giờ mỗi người ngồi lại trước Thánh Thể Chúa, những giờ lắng nghe lời Chúa, ước gì mọi người dùng những thời gian thuận tiện đó để gặp gỡ Chúa, hiểu biết về Chúa và đón nhận Chúa; đồng thời, từng người hãy sống và thực thi những điều mà Đức Kitô truyền dạy: làm chứng cho mọi người về Tin Mừng Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô.

 


Sau thánh lễ, cha Quản hạt Lạc An đặt Mình Thánh Chúa để mọi người tiếp tục chầu Thánh Thể đến 15g00. Mỗi giáo xứ trong giáo hạt được mời tham dự 1giờ chầu Mình Thánh Chúa, để nói lên tình hiệp thông trong giáo phận.

Ngày chầu lượt của giáo xứ Hoàng Châu được cử hành trong sự trang nghiêm và sốt sáng của mọi thành phần dân Chúa.

Antôn Nguyễn Kim Thạch – Truyền thông Phú Cường