Clock-Time

Giáo Xứ Hưng Hòa Mừng Kính Đại Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Vào lúc 10 giờ sáng Chúa nhật 13/8/2023, tại giáo xứ Hưng Hòa, cha phụ trách Phanxicô Xaviê Trần Phương Quyền đã long trọng cử hành thánh lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, và cũng là bổn mạng giáo xứ Hưng Hòa. Đồng tế và hiệp dâng thánh lễ có cha Giuse Nguyễn Ngọc Duy, cha Micae Nguyễn Duy Hùng và cha Phêrô Huỳnh Văn Tha - phó xứ giáo xứ Cây Trường; quý thầy và quý vị ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ... 

TIN GIÁO PHẬN PHÚ CƯỜNG
Giáo Xứ Hưng Hòa
Mừng Kính Đại Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời

Hiệp thông loan báo tin mừng

Ngày 15/8 hàng năm, Giáo hội hân hoan mừng kính một trong bốn đặc ân mà Thiên Chúa đã ban cho Đức Maria, đó là mầu nhiệm Đức Mẹ hồn xác lên trời. Đây là một đặc ân khiến Mẹ Maria trở nên đặc biệt duy nhất mà không phàm nhân nào có được.

Vào lúc 10 giờ sáng Chúa nhật 13/8/2023, tại giáo xứ Hưng Hòa, cha phụ trách Phanxicô Xaviê Trần Phương Quyền đã long trọng cử hành thánh lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, và cũng là bổn mạng giáo xứ Hưng Hòa. Đồng tế và hiệp dâng thánh lễ có cha Giuse Nguyễn Ngọc Duy, cha Micae Nguyễn Duy Hùng và cha Phêrô Huỳnh Văn Tha - phó xứ giáo xứ Cây Trường; quý thầy và quý vị ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ.

Trước khi bắt đầu thánh lễ, cha Phanxicô Xaviê cùng quý cha, quý thầy và cộng đoàn cung nghinh kiệu Đức Mẹ tiến vào cung thánh. Tất cả cùng tạo nên bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trong bài Tin mừng, cha Giuse Ngọc Duy đã chia sẻ: Mẹ Maria được ca tụng là người có phúc vì đã sinh ra và dưỡng dục Con Thiên Chúa. Cha Giuse còn cho thấy Mẹ Maria hạnh phúc vì biết lắng nghe và thực hành Lời Thiên Chúa. Giữa những thử thách của cuộc đời, Mẹ Maria cảm nếm được Thiên Chúa yêu thương Mẹ thật sâu xa và không có thụ tạo nào hạnh phúc hơn Mẹ. Thiên Chúa thường bày tỏ ý Ngài cho những ai tầm thường nhỏ bé và thành tâm thiện chí muốn nghe. Tâm hồn của Mẹ có đủ hai điều kiện này. Mẹ khiêm tốn tột độ và khao khát lắng nghe ý Chúa qua những biến cố tầm thường trong cuộc sống hằng ngày. Ngay khi Mẹ nói lên tiếng "xin vâng" và trở thành mẹ của Ngôi Hai Thiên Chúa ở trần thế, Mẹ đã cộng tác và để cho ý Chúa được thực hiện ngay trên chính cuộc đời của Mẹ. Muôn vàn ân sủng đổ tràn trên Mẹ và đã được rước lên trời cả linh hồn và thân xác trong vinh quang nước Trời.

Thánh lễ bổn mạng kết thúc với bao niềm hân hoan và cảm xúc đọng lại, xin Mẹ Maria cầu bầu cùng Chúa ban cho cộng đoàn giáo xứ Hưng Hòa được sống trong sự hiệp nhất, yêu thương và bình an trong vòng tay chở che của Mẹ.

Ban Truyền thông GX Hưng Hoà

Album hình
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang
 • 2023-gxhunghoa-bonmang