Clock-Time

Giáo Xứ Kiên Long - Dâng Hoa Bế Mạc Tháng Hoa Kính Đức Mẹ

“Tháng Năm về con dâng lên Mẹ, ngàn hoa khoe sắc ướp hương chiều rơi”, với tâm tình yêu mến, cậy trông, tín thác nơi Mẹ Maria, vào lúc 16h30 Chúa Nhật, ngày 31.5.2020, giáo xứ Kiên Long đã long trọng tổ chức dâng hoa tôn kính Đức Mẹ Maira...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ KIÊN LONG
DÂNG HOA BẾ MẠC THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ

Tháng Năm về con dâng lên Mẹ, ngàn hoa khoe sắc ướp hương chiều rơi”, với tâm tình yêu mến, cậy trông, tín thác nơi Mẹ Maria, vào lúc 16h30 Chúa Nhật, ngày 31.5.2020, giáo xứ Kiên Long đã long trọng tổ chức dâng hoa tôn kính Đức Mẹ Maira. Năm nay, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, nên giáo xứ không thể tổ chức khai mạc tháng hoa như mọi năm, nhưng với tâm tình thành kính, tri ân Mẹ Maria, giáo xứ Kiên Long đã tổ chức dâng hoa bế mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ.
 
Mở đầu là cuộc rước kiệu cung nghinh tượng Đức Mẹ được diễn ra xung quanh khuôn viên thánh đường giáo xứ trong bầu khí trang nghiêm, sốt sắng với sự tham dự của cha xứ Raphael, quý thầy, quý soeur cùng sự hiệp thông của đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ. Cách riêng hôm nay, đội dâng hoa do các em thiếu nhi phụ trách.

Ngay sau cuộc rước, cộng đoàn hiện diện được hòa mình vào một không gian muôn màu muôn sắc của những đóa hoa tươi thắm thành kính dâng lên Mẹ Maria. Xin Mẹ Maria đón nhận những tâm tình nhỏ bé của mỗi thành viên trong giáo xứ Kiên Long và nhờ lời cầu bầu của Mẹ cho mỗi người được đón nhận những ơn lành của Chúa.
 
Sau giờ dâng hoa kính Đức Mẹ, cộng đoàn cùng tham dự thánh lễ Chúa Nhật  - Chúa Thánh Thần hiện xuống. 
 
Phêrô Nguyễn Công Đạt – Truyền thông Phú Cường    

Album hình
 • GXKienLong-BeMacThangHoa2020
 • GXKienLong-BeMacThangHoa2020
 • GXKienLong-BeMacThangHoa2020
 • GXKienLong-BeMacThangHoa2020
 • GXKienLong-BeMacThangHoa2020
 • GXKienLong-BeMacThangHoa2020
 • GXKienLong-BeMacThangHoa2020
 • GXKienLong-BeMacThangHoa2020
 • GXKienLong-BeMacThangHoa2020
 • GXKienLong-BeMacThangHoa2020
 • GXKienLong-BeMacThangHoa2020
 • GXKienLong-BeMacThangHoa2020
 • GXKienLong-BeMacThangHoa2020
 • GXKienLong-BeMacThangHoa2020
 • GXKienLong-BeMacThangHoa2020
 • GXKienLong-BeMacThangHoa2020
 • GXKienLong-BeMacThangHoa2020
 • GXKienLong-BeMacThangHoa2020
 • GXKienLong-BeMacThangHoa2020
 • GXKienLong-BeMacThangHoa2020
 • GXKienLong-BeMacThangHoa2020
 • GXKienLong-BeMacThangHoa2020
 • GXKienLong-BeMacThangHoa2020
 • GXKienLong-BeMacThangHoa2020
 • GXKienLong-BeMacThangHoa2020
 • GXKienLong-BeMacThangHoa2020
 • GXKienLong-BeMacThangHoa2020