Clock-Time

Giáo Xứ Kiên Long Mừng Thánh Lễ Tiệc Ly

Chiều nay, thứ Năm ngày 18.4.2019, sau cơn mưa đã làm bớt đi cái nóng oi bức những ngày qua. Đúng 17h30, giáo xứ Kiên Long bắt đầu những ngày trọng đại trong năm Phụng vụ, còn được gọi là: “Tam Nhật Vượt Qua”. 

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ KIÊN LONG MỪNG THÁNH LỄ TIỆC LY

 
Chiều nay, thứ Năm ngày 18.4.2019, sau cơn mưa đã làm bớt đi cái nóng oi bức những ngày qua. Đúng 17h30, giáo xứ Kiên Long bắt đầu những ngày trọng đại trong năm Phụng vụ, còn được gọi là: “Tam Nhật Vượt Qua”. Tam Nhật Vượt Qua được bắt đầu từ thánh lễ Tiệc Ly, kỷ niệm việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể và bí thích Truyền Chức Thánh. Thánh lễ hôm nay do cha Raphael chủ tế và có rất đông bà con giáo dân tham dự.

 

 
Gợi ý đầu thánh lễ, cha xứ Raphael nhắc nhớ lại việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể và bí thích Truyền Chức Thánh. Điều này luôn nhắc nhớ mỗi người tín hữu về sự hiến mình trọn vẹn của Chúa Giêsu cho con người.
 
Trong bài giảng cha Raphael cho cộng đoàn hiểu rõ hơn về việc Chúa Giêsu cúi mình xuống rửa chân cho các môn đệ. Qua cử chỉ này, Chúa Giêsu đã cho mọi người thấy giới răn mới là yêu thương phục vụ trong khiêm nhường. Chính Con Thiên Chúa đã hạ mình để trở nên hiến tế cho nhân loại. Bên cạnh đó cũng kêu gọi mọi người hãy cầu nguyện cho các Giám mục, linh mục là những người đã được Thiên Chúa tuyển chọn một cách đặc biệt, để các ngài sinh thêm nhiều bông lúa trên cánh đồng truyền giáo của Giáo Hội.

 

 
Sau bài giảng là nghi thức rửa chân, cha Raphael đã lặp lại cử chỉ khiêm nhường mà Chúa Giêsu đã làm cho các tông đồ xưa kia, ngài cởi áo lễ ra, lấy khăn thắt lưng và đi rửa chân cho 12 vị đại diện. Đây cũng là dịp để mỗi người suy gẫm lại những bài học khiêm nhường, yêu thương, phục vụ và tha thứ mà Thầy Giêsu đã làm.
 
Cuối thánh lễ là nghi thức kiệu Mình Thánh Chúa về bàn thờ phụ theo đúng nghi thức phụng vụ. Sau khi đã đặt Mình Thánh Chúa vào nhà tạm bên bàn thờ phụ, cộng đoàn bắt đầu luân phiên chầu Chúa cho đến nửa đêm với ý thông phần đau khổ với Đức Kitô trong những giờ cuối đời của Người tại Vườn Dầu, trước khi Người đi chịu chết.
 
Đạt Nguyễn - Truyền thông giáo xứ Kiên Long

Album hình
 • GxKienLong-LetiecLy2019
 • GxKienLong-LetiecLy2019
 • GxKienLong-LetiecLy2019
 • GxKienLong-LetiecLy2019
 • GxKienLong-LetiecLy2019
 • GxKienLong-LetiecLy2019
 • GxKienLong-LetiecLy2019
 • GxKienLong-LetiecLy2019
 • GxKienLong-LetiecLy2019
 • GxKienLong-LetiecLy2019
 • GxKienLong-LetiecLy2019
 • GxKienLong-LetiecLy2019
 • GxKienLong-LetiecLy2019
 • GxKienLong-LetiecLy2019
 • GxKienLong-LetiecLy2019
 • GxKienLong-LetiecLy2019
 • GxKienLong-LetiecLy2019
 • GxKienLong-LetiecLy2019
 • GxKienLong-LetiecLy2019
 • GxKienLong-LetiecLy2019
 • GxKienLong-LetiecLy2019