Clock-Time

Giáo Xứ Kỉnh Nhượng Kiệu Tôn Thờ Thánh Thể

Những năm qua, vào dịp lễ kính Mình Máu Thánh Chúa hay Chúa Nhật mừng trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, giáo xứ Kỉnh Nhượng vẫn tổ chức tôn vinh Thánh Thể qua hình thức rước kiệu Thánh Thể.

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ KỈNH NHƯỢNG
KIỆU TÔN THỜ THÁNH THỂ

 
Những năm qua, vào dịp lễ kính Mình Máu Thánh Chúa hay Chúa Nhật mừng trọng thể lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, giáo xứ Kỉnh Nhượng vẫn tổ chức tôn vinh Thánh Thể qua hình thức rước kiệu Thánh Thể.
 
Sau thánh lễ lúc 08h30, bắt đầu cuộc rước kiệu chung quanh nhà thờ. Trên đường kiệu, Mình Thánh Chúa sẽ dừng lại tại bốn trạm do bốn đoàn thể và các giới: Gia trưởng, Hiền mẫu, Huynh đoàn Đa Minh, hội Lêgiô Mariae  và hội Lòng Chúa thương, xót phụ trách trang trí và đứng nghiêm trang chào đón Chúa Giêsu Thánh Thể. Mỗi trạm dừng có một thời gian ngắn xông hương, hát thờ lạy Thánh Thể và một bài tâm nguyện với Thánh Thể Chúa.

 

 
Cuộc rước kiệu diễn tiến trong khoảng 50 phút và kết thúc với phép lành trọng thể. 
 
Qua việc rước kiệu này, cộng đoàn tín hữu muốn bày tỏ lòng tin tưởng và mong ước Chúa Giêsu Thánh Thể ở lại với họ, để hướng dẫn và đồng hành với họ trên mọi nẻo đường của cuộc sống.
 
Truyền thông giáo xứ Kỉnh Nhượng

Album hình
 • GxKinhNhuong-TonSungThanhThe
 • GxKinhNhuong-TonSungThanhThe
 • GxKinhNhuong-TonSungThanhThe
 • GxKinhNhuong-TonSungThanhThe
 • GxKinhNhuong-TonSungThanhThe
 • GxKinhNhuong-TonSungThanhThe
 • GxKinhNhuong-TonSungThanhThe
 • GxKinhNhuong-TonSungThanhThe
 • GxKinhNhuong-TonSungThanhThe
 • GxKinhNhuong-TonSungThanhThe
 • GxKinhNhuong-TonSungThanhThe