Clock-Time

Giáo Xứ Kỉnh Nhượng Mừng Kỷ Niệm Hôn Phối Cho Nhiều Gia Đình

Theo tinh thần chủ đề năm Mục vụ Gia đình 2019 của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Đồng hành với các gia đình gặp khó khăn”, để cùng với các gia đình tạ ơn Chúa và xin ơn thánh hóa và canh tân gia đình; để các thành viên có dip tạ ơn Thiên Chúa và tỏ bày lòng biết ơn với nhau; và cũng là dịp nhẵn nhở tất cả những ai sống bậc hôn nhân ý thức ơn gọi và sứ mạng của hôn nhân và gia đình trong chương trình của Thiên Chúa...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ KỈNH NHƯỢNG


MỪNG KỶ NIỆM HÔN PHỐI CHO NHIỀU GIA ĐÌNH

 
Theo tinh thần chủ đề năm Mục vụ Gia đình 2019 của Hội đồng Giám mục Việt Nam: “Đồng hành với các gia đình gặp khó khăn”, để cùng với các gia đình tạ ơn Chúa và xin ơn thánh hóa và canh tân gia đình; để các thành viên có dip tạ ơn Thiên Chúa và tỏ bày lòng biết ơn với nhau; và cũng là dịp nhẵn nhở tất cả những ai sống bậc hôn nhân ý thức ơn gọi và sứ mạng của hôn nhân và gia đình trong chương trình của Thiên Chúa, năm nay, vào 16g30 ngày lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (09/6/2019), giáo xứ Kỉnh Nhượng tổ chức long trọng thánh lễ mừng kỷ niệm hôn phối cho các gia đình mừng kỷ niệm 20 năm, 15 năm, 10 năm và 05 năm. Những đôi mừng kỷ niệm này không cử hành vào dịp lễ Thánh Gia Thất, dành cho các đôi từ 25 năm.

 

 
Xin Chúa Thánh Thần cũng cố, thánh hóa và canh tân tình yêu và đời sống hôn nhân gia đình của họ.
 
Truyền thông giáo xứ Kỉnh Nhượng

Album hình
 • GxKinhNhuongKyNiemHonPhoi
 • GxKinhNhuongKyNiemHonPhoi
 • GxKinhNhuongKyNiemHonPhoi
 • GxKinhNhuongKyNiemHonPhoi
 • GxKinhNhuongKyNiemHonPhoi
 • GxKinhNhuongKyNiemHonPhoi
 • GxKinhNhuongKyNiemHonPhoi
 • GxKinhNhuongKyNiemHonPhoi
 • GxKinhNhuongKyNiemHonPhoi
 • GxKinhNhuongKyNiemHonPhoi
 • GxKinhNhuongKyNiemHonPhoi
 • GxKinhNhuongKyNiemHonPhoi
 • GxKinhNhuongKyNiemHonPhoi
 • GxKinhNhuongKyNiemHonPhoi
 • GxKinhNhuongKyNiemHonPhoi