Clock-Time

Giáo Xứ Lái Thiêu Mừng Lễ Chúa Ba Ngôi Và Kết Thúc Tháng Hoa Kính Đức Mẹ

Trong tâm tình tạ ơn muôn ơn lành Thiên Chúa ân ban qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, giáo xứ Lái Thiêu tôn vinh Mẹ Maria qua cuộc rước kiệu Đức Mẹ vòng quanh khuôn viên thánh đường trong ánh bình minh với lời Avê Maria kính chào Mẹ và tràng hạt trên tay dâng lên Mẹ tình yêu...

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ LÁI THIÊU

MỪNG LỄ CHÚA BA NGÔI VÀ
KẾT THÚC THÁNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ


Trong tâm tình tạ ơn muôn ơn lành Thiên Chúa ân ban qua lời chuyển cầu của Mẹ Maria, giáo xứ Lái Thiêu tôn vinh Mẹ Maria qua cuộc rước kiệu Đức Mẹ vòng quanh khuôn viên thánh đường trong ánh bình minh với lời Avê Maria kính chào Mẹ và tràng hạt trên tay dâng lên Mẹ tình yêu, cuộc sống, với bao lo toan khắc khoải. Sau đó các em thiếu nhi, các đoàn thể, bà con giáo dân đều hướng về đài Đức Mẹ để cùng nhau hiệp lễ mừng Chúa Ba Ngôi do cha sở Đa Minh Nguyễn Ngọc Minh cử  hành vào lúc 5g00 sáng ngày 27-5-2018 thật sốt sắng.
 


Cùng với Giáo Hội, mừng lễ Chúa Ba Ngôi - một mầu nhiệm vượt trên sự hiểu biết của con người. Đây là mầu nhiệm nền tảng của Hội Thánh. Qua lời giảng dạy của Chúa Giêsu, con người nhận biết: Ba Ngôi hiệp nhất, yêu thương. Và khi người tín hữu làm dấu thánh giá là tuyên xưng mầu nhiệm Ba Ngôi: Cha, Con và Thánh Thần.

Mừng lễ hôm nay, mỗi tín hữu cũng được mời gọi sống tinh thần hiệp nhất yêu thương nơi gia đình của mình theo mẫu gương Ba Ngôi Thiên Chúa, để từ đó, trong sự giới hạn của bản thân, mỗi người mới có thể cộng tác vào công trình xây dựng một xã hội văn mình, một Giáo Hội vững bền.

 


Trong nắng ban mai, dưới chân Đức Mẹ, mọi người cảm nhận sự bình yên, cùng hiệp lễ sốt sắng, dâng lời cảm tạ vì muôn ơn lành của Thiên Chúa ban xuống cho từng người nơi gia đình, cho giáo xứ; và nguyện xin cho lương dân mau nhận biết Chúa, để Nước Chúa rộng lan khắp nơi.

Xin Chúa Ba Ngôi chúc lành cho tất cả các tín hữu trên khắp các nước, các dân và đặc biệt cho giáo xứ Lái Thiêu ngày một vững bước trên con đường yêu mến, thánh thiện và an vui.

Maria Nguyễn – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GxLaiThieuDangHoaKetThang2018
 • GxLaiThieuDangHoaKetThang2018
 • GxLaiThieuDangHoaKetThang2018
 • GxLaiThieuDangHoaKetThang2018
 • GxLaiThieuDangHoaKetThang2018
 • GxLaiThieuDangHoaKetThang2018
 • GxLaiThieuDangHoaKetThang2018
 • GxLaiThieuDangHoaKetThang2018
 • GxLaiThieuDangHoaKetThang2018
 • GxLaiThieuDangHoaKetThang2018
 • GxLaiThieuDangHoaKetThang2018
 • GxLaiThieuDangHoaKetThang2018
 • GxLaiThieuDangHoaKetThang2018