Clock-Time

Giáo Xứ Lái Thiêu Mừng Lễ Thánh Martino Porres - Bổn Mạng Ban Bác Ái (Caritas)

Vào lúc 17giờ 30, thứ Bảy, ngày 09-11-2019, cộng đoàn giáo xứ Lái Thiêu hân hoan hiệp dâng thánh lễ mừng kính thánh Martino Porres. 

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ LÁI THIÊU MỪNG LỄ THÁNH MARTINO PORRES - BỔN MẠNG BAN BÁC ÁI (CARITAS)


 
Vào lúc 17giờ 30, thứ Bảy, ngày 09-11-2019, cộng đoàn giáo xứ Lái Thiêu hân hoan hiệp dâng thánh lễ mừng kính thánh Martino Porres. Đây cũng là bổn mạng của Ban Bác ái Lái Thiêu. Do năm nay lễ kính thánh Martino nhằm vào ngày Chủ Nhật (03-11), nên cha sở cho dời đến ngày thứ Bảy tuần kế tiếp.
 
Nhìn thấy nhiều gia đình bà con giáo dân có hoàn cảnh khó khăn trong xứ,s ouer Terresa Lê Thị Nhứt ( bà Hai Nhứt) cùng một số anh chị em tâm huyết đã lập ra Ban Chữ thập đỏ (10-10-1994). Mục đích là có một tổ chức kêu gọi lòng bái ái của bà con giáo dân và các mạnh thường quân, từ đó có những chương trình đột xuất, định kỳ giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, bệnh tật. Đây là tiền thân của Ban Bác ái giáo xứ Lái Thiêu.

 

 
Nhìn thấy việc thực thi bác ái là rất quan trong và Ban Bác ái đã phát triển mạnh. Hiện đã bầu ra Ban Thường vụ, trưởng ban và sáu mươi thành viên. Cha sở Đaminh đã cùng Ban Bác ái chọn ngày 03-11-2018 để chính thức ra mắt và chọn thánh Martino Porres làm quan thầy (trích bài phát biểu trong lễ ra mắt Ban Bác ái giáo xứ Lái Thiêu 03-11-2018). Vì vậy, đây là năm thứ hai Ban Bác ái mừng lễ bổn mạng.
 
Khởi đầu thánh lễ, các hội viên cùng cha sở Đaminh dâng hương lên thánh Martino, nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của thánh bổn mạng gìn giữ và che chở cho Ban Bác ái Lái Thiêu.

 

 
Dù xuất thân từ gia cảnh rất khó khăn, nhưng thánh Martino là mẫu gương phục vụ tha nhân, đặc biệt là những hoàn cảnh nghèo khó và bệnh tật. Thánh Martinô luôn làm các việc bình thường trở nên những việc phi thường bằng tình yêu mến Chúa “hết lòng, hết sức, hết linh hồn” và phục vụ “yêu thương” anh em đồng bào theo giới răn bác ái của Chúa.
 
Trong bài giảng lễ, cha chủ tế mời gọi, không chỉ riêng Ban Bác ái mà tất cả mọi người, hãy noi gương thánh Martino, luôn có tấm lòng quảng đại, bác ái, sẳn sàng chia sẻ, giúp đỡ những người nghèo, đau bệnh. Gương sống của thánh nhân cũng nhắc nhở từng người hãy biết tận dụng những hồng ân Chúa ban và dùng những ân ban đó để chuẩn bị cho hạnh phúc mai sau nơi mà mỗi người sẽ trình diện trước Chúa. Ngài cũng xin cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện và cộng tác với Ban Bác ái để họ thực hiện những công việc được ủy thác một cách trọn vẹn.
 
Thánh lễ kết thúc lúc 18 giờ 30, mọi người ra về trong niềm tin yêu và hân hoan.
 
Giacôbê Nguyễn Cang Cường - Truyền thông giáo xứ Lái thiêu.
 

Album hình
 • GXlaiThieu-ThanhMartino2019
 • GXlaiThieu-ThanhMartino2019
 • GXlaiThieu-ThanhMartino2019
 • GXlaiThieu-ThanhMartino2019
 • GXlaiThieu-ThanhMartino2019
 • GXlaiThieu-ThanhMartino2019
 • GXlaiThieu-ThanhMartino2019
 • GXlaiThieu-ThanhMartino2019
 • GXlaiThieu-ThanhMartino2019
 • GXlaiThieu-ThanhMartino2019
 • GXlaiThieu-ThanhMartino2019