Clock-Time

Giáo Xứ Lái Thiêu Mừng Lễ Vọng Phục Sinh

Giáo xứ Lái Thiêu canh thức Vượt Qua và mừng lễ Vọng Phục Sinh trong bầu khí vui tươi lúc 19g00 ngày 20-4-2019, do cha Đa Minh Nguyễn Ngọc Minh cử hành.
 

TIN GIÁO PHẬN

GIÁO XỨ LÁI THIÊU MỪNG LỄ VỌNG PHỤC SINH

 
Trong bóng đêm, những đốm lửa nhỏ được thắp từ cây nến Phục sinh, đã chuyền nhau và bừng lên trong ánh sáng Chúa Kitô. Giáo xứ Lái Thiêu canh thức Vượt Qua và mừng lễ Vọng Phục Sinh trong bầu khí vui tươi lúc 19g00 ngày 20-4-2019, do cha Đa Minh Nguyễn Ngọc Minh cử hành.
 
Niềm vui đó được ấp ủ qua 40 ngày chay thánh, mọi sự như chìm sâu trong niềm thống hối như đời người trải qua những chặng đường thử thách, buồn vui, sầu khổ nhưng những ai tin vào Chúa Kitô sẽ được sống trong niềm vui ngày sau hết.

 

 
Thánh lễ qua các bài đọc và Tin Mừng theo thánh Luca tường thuật việc lạ nơi mồ táng xác Chúa, các bà Maria Madalenna, Gioanna, Maria mẹ Giacôbê và các người khác cùng đi, loan truyền việc Chúa sống lại; thánh Phêrô cũng chạy ra mồ kinh ngạc khi thấy khăn liệm nằm đó để rồi sau đó các tông đồ đã chịu phúc tử đạo.
 
Thánh lễ hôm nay, cha Đa Minh hướng về những người trẻ, những gia đình Công giáo cần có ý thức hơn trong bổn phận, trung thành yêu thương nhau và giáo dục con cái theo luật Hội Thánh. Để sống với ơn gọi, mỗi người cần phải xác tín niềm tin, tin vào Đấng đã sống lại, luôn thông ban ân sủng trong đời sống cầu nguyện, tham dự thánh lễ và rước lễ.
 
Những bài hợp xướng Allêluia mừng Chúa sống lại, Ngài đã đánh bại thần chết, đập tan gông cùm vang vọng. Mọi người cùng dâng lời hòa ca lên Chúa Kitô khải hoàn.

 

 
21g00, thánh lễ kết thúc trong niềm vui, các hội đoàn, các ca đoàn giáo xứ Lái Thiêu cùng bắt tay nhau chúc mừng. Bầu khí thánh thiện sốt sắng còn vương trên đường, đêm nay có Chúa Phục Sinh cùng về nhà mình.
 
Maria Phượng – Truyền thông Phú Cường

Album hình
 • GXLaiThieu-VongPhucSinh2019
 • GXLaiThieu-VongPhucSinh2019
 • GXLaiThieu-VongPhucSinh2019
 • GXLaiThieu-VongPhucSinh2019
 • GXLaiThieu-VongPhucSinh2019
 • GXLaiThieu-VongPhucSinh2019
 • GXLaiThieu-VongPhucSinh2019
 • GXLaiThieu-VongPhucSinh2019
 • GXLaiThieu-VongPhucSinh2019
 • GXLaiThieu-VongPhucSinh2019
 • GXLaiThieu-VongPhucSinh2019
 • GXLaiThieu-VongPhucSinh2019